Kategoriarkiv: EU Horizon 2020

Interessert i fremtidige utlysninger fra Horisont2020?

Brussel har latt seg imponere av Forskningsrådets tidligere arrangementer og legger sitt neste møte i Oslo og ikke i sentral Europa. Det internasjonale nettverksmøtet, som går under navnet «Brokerage for Health», vil ha fokus på utlysninger innen EUs helseprogram som har frist i 2019.

Møtet gir flere muligheter. Kanskje er du nysgjerrig på hva dette går ut på og vurderer å søke EU i fremtiden. Du har muligens funnet en aktuell utlysning og ønsker å plukke opp alle tipsene og få råd. Eller så har du bestemt deg for å søke men trenger partnere. Det vil også være mulig å presentere prosjektet som en 5 minutts flash presentasjon (frist for å sende inn denne er 17. august 2018).

Arrangementet vil finne sted 3.- 4. september i Oslo og åpner for påmelding 15. juni.

Et lite tips: husk visittkort. Har du ikke visittkort kan de bestilles her.

Om du lurer på noe ta kontakt med Amra (Laboratoriebygget 8.etg.).

Marie Curie-mobiliseringen 2017

Marie Curie-mobiliseringen 2017 er nå klart for lansering, og de ansvarlige ønsker å nå ut til så mange som mulig i løpet av mobiliseringsperioden.

Planen er å besøke alle fakultetene og muligens noen institutter, enkeltgrupper og sentre. Målgruppen er ikke administrasjonen, men blant annet forskere, forskergrupper/gruppeledere, prosjektledere, sentre/senterledere, unge forskere og institutt/instituttledere.

Mer informasjon om Marie Curie-mobiliseringen finnes her.

Henvendelser kan rettes til Emmanuel Babatunde eller Jeanette Helgesen.

Les videre

Horizon 2020 HelpDesk

h2020Horizon 2020 Help Desk er en måte arena hvor bedrifter og forskere kan møte for  utvikle Horizon 2020 (H2020) prosjekter.

Horizon 2020 er EUs største forsker og innovasjons program, og  tilbyr støtte over 7 år (2014-2020).
Hvem bør delta?
Bedrifter og forskere fra Bergens regionen er velkommen til å booke et møte ved HelpDesk.

Hvilken service tilbyr vi?
EU rådgivere og bedriftsutviklere vil svare på dine spørsmål og hjelpe deg med:
– finne riktig utlysning
– søknad skrivning  prosess
– prosjekt organisering
– finne partnere
– finansiering av skrive prosess

Når?
Horizon 2020 HelpDesk arrangeres hver andre onsdag (  ), fra kl. 9:00 – 12:00 hos BTO (2. etg. Vitensenteret, Thormøhlensgate 51)

Du kan registrere deg for HelpDesk her, eller kontakte oss om du har spørsmål.  Kontaktinformasjon finner du her.

 

Horizon 2020 – innspill på Advisory Group report

Advisory Group (AG) rapporten for Samfunnsutfordringer innen helse, demografiske endringer og livskvalitet (SC1) er nå tilgjengelig. Rapporten er rådgivende for utformingen av arbeidsprogrammet for SC1 for perioden 2018-2020. Dette er beskrevet i forordet.  AG-rapporten vil brukes som bakgrunn for diskusjonene i møtet mellom AG og Programkomiteen (PC) den 21. september 2016.  Programkomiteen skal gi innspill på vegne av Norge. Gode innspill legger grunnlaget for dette.

Innspill til rapporten kan sendes Kristin Andersen (kran@rcn.no) , senest torsdag 30. juni.
Innspill og kommentarer må skrives inn i vedlagte skjema .

Vedlegg:
AG advice report 2018-2020
Skjema

Informasjonsdag om H2020 utlysninger for 2016-2017 

NFR holder informasjonsdag om Helse SC1 i H2020; Helse, demografiske endringer og velvære.
Det vil være en innføring i H2020 og arbeidsprogrammet og gjennomgang av muligheter for forskere som ønsker å søke EU.
Eystein Husebye vil også ha en presentasjon på en halvtime av sine erfaringer som EU-koordinator.

Sted:          Haukeland Universitetssjukehus,  Aud. B301
Tid:            04.11.2015 10:30 – 15:00.
Påmeldingsfrist: 1. november

Program og påmelding.

Horizon2020 spotlight: COST Action – facts and chances

What is COST?

COST is an intergovernmental framework for European Co-operation in Science and Technology. It funds pan-European, bottom-up networks, called ‘COST Actions’ of European researchers, engineers and scholars across all disciplines. Cost Actions are are open throughout their lifetime to new members and are adaptable in terms of internal organisation and strategy. These networks intend to coordinate nationally funded research activities throughout Europe, thereby reducing fragmentation of investment and contributing to the European Research Area (ERA) agenda. COST draws the funds for its activities from Horizon 2020, and the new strategy plan has much in common with H2020 goals. COST Actions are an instrument to close the gap between science, policy makers and society throughout Europe and beyond. COST funds networking activities; it does not fund research.

  Les videre

Horizon 2020 – Spotlight: Scoping papers Work programmes 2016/17

Scoping papers are working documents, sent to the Programme Committee for the Horizon 2020 Specific Programme for discussion in the context of the preparation of the Horizon 2020 Work Programme 2016-2017. As such, information and descriptions of activities indicated in this document may not appear in the adopted Work Programme 2016-2017, and likewise, new elements may be introduced.

The scoping papers released so far set out in more detail the coming main priorities for each part of the Horizon 2020 Work Programme. Member States, European stakeholders and initiatives from society and industry, as well as Horizon 2020 Advisory Groups have been consulted throughout 2014, and their input has been taken into account for strategic programming and drafting the scoping papers. After another round of Advisory Groups consultations on developing the Work Programme contents, the adoption of the Work Programme for 2016-2017 is planned in the third quarter of 2015.

The Horizon 2020 Strategic Programming Document which gives guidance for the development of the Work Programme 2016-2017 defines the key priorities for the framework program 2016/17 and the Focus Areas which are relevant to Pillar 2 (Industrial Leadership) and 3 (Societal Challenges). Compared to the current programme where 12 Focus Areas had been identified, the draft specifies 9 candidate areas whereof 3 are new ones: Internet of Things, Automated road transport and Industry 2020 and Circular Economy. Personalizing health and care which has been a focus area of the last strategic programme, does not longer appear, but will still have its anchoring within the Societal Challenges Pillar as one individual Call on Promoting healthy ageing and personalised healthcare. 5 subareas are specified in the scoping paper on “Health, demographic change and well-being”:

1. Ageing: from early development to the elderly
2. Translational research
3. Population health and health promotion & sustainable health and care systems
4. Infectious diseases
5. ICT for health

The scoping papers are, although they are confidential documents, available at certain websites and through the national Research Councils. You can look at them here.

Horizon 2020: Interessent konsultasjon for Samfunnsutfordring “Helse, Demografiske endringer og Velvære”

Kommisjonen har gitt ut et kort spørreskjema for bidragsytere til interessent konsultasjonen om utvikling av 2016-17 arbeidsprogramet for Samfunnsutfordring “Helse, Demografiske endringer og Velvære”. Dette spørreskjemaet er en del av en bredere innsats av Kommisjonen for å konsultere interessenter den fremtidige retningen for denne samfunnsutfordringen. Frist for a sende inn spørreskjemaet er 20. september.
For mer informasjon.
horizon2020-prezivisual-309-235

Innspill til “Leading and Enabling Industrial Technologies/Biotechnologies”

Ad Horizon2020, Ønskes: Innspill til «Leading and Enabling Industrial Technologies/Biotechnologies» innen 26 mai 2014, og innspill for Samfunnsutfordring 2 innen 9 juni 2014, se vedleggene om Forskningsinfrastrukturer, Arbeidsprogram og Mat, Hav & Bioøkonomien.

Innspill sendes prodekan Lise Øvreås, MatNat.

EØS midler – Hva er inne for meg og er det relevant til Horizon 2020?

Giverlandene (Donor States) Norge, Island og Liechtenstein har nå lyst ut forskningssamarbeidsprogrammer med 2 europeiske land: Romania og Tsjekkia; utlysningene for Ungarn og Latvia kommer snart. Forskningsprosjekter innenfor prioriterte områder, f.eks. Helse og matsikkerhet, også gjerne tverrfaglige, blir støttet inntil 3 år.

Les videre

Horizon 2020 – Hva er “Expert database”, hvorfor skal jeg registrere og hvordan gjør jeg det?

Den 22. november har utlysningen blitt lansert for å etablere en database med potensielle evaluatører for Horisont 2020 søknader. Sakkyndige (experts) bistår i fagfellevurdering med (i) evaluering av forsknings- og innovasjonssøknader, (ii) revisjon av forsknings- og innovasjonsprosjekter, (iii) monitorering av utvikling, resultat og virkning av forsknings- og innovasjonsprogrammer samt gir råd om formen på fremtidige forsknings- og innovasjonsaktiviteter. Du har en sjanse til å bli valgt som en ekspert hvis du (i) har en høy kompetanse innen forskning eller innovasjon innenfor et hvilket som helst vitenskapelige og teknologiske felt, inkludert ledererfaring, (ii) har minst en universitetsgrad, og (iii) kan være tilgjengelig for sporadiske, kortvarige oppdrag.
Forskere oppfordres til å sende inn et uttrykk for interesse. Hvis man blir utvalgt til å evaluere en spesifikk Horizon 2020 utlysning, kan dette være en nyttig måte å få førstehåndserfaring i å se hva som utgjør en vellykket søknad og hvordan evalueringsprosessen fungerer, spesielt for yngre forskere som planlegger å søke EU støtte. Det kan ta alt fra kort tid til flere år før du blir valgt av Kommisjonen.

Eksperter som ønsker å delta vil få tilgang til tjenesten fra Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/experts. Herfra kan du opprette en ECAS (European Commission’s secure Authentication Service)-konto, hvis du ikke allerede har en. Når du har mottatt passordet ditt, kan du gå tilbake til ‘Expert’-området i Participant Portal, logge inn med ditt ECAS brukernavn eller e-postadresse og passord. Deretter klikker du på “Registrer eller oppdatere profilen din“, dette fører deg til den innledende siden av registreringstjensesten.
Eksperter tidligere registrert for FP7 må erklære sin interesse for å jobbe som ekspert for Horisont 2020 programmet samt revidere “area of expertise”-delen.