Kategoriarkiv: Brusseloppdatering

Brusseloppdatering 20.09.2022

State of the European Union 2022
Onsdag forrige uke i Strasbourg la kommisjonspresidenten, Ursula von der Leyen, fram den årlige “State of the European Union” (SOTEU). Talen omhandlet fjorårets oppnåelser og de fremtidige planene til kommisjonen for 2023. En stor del av talen omhandlet den pågående situasjonen i Ukraina, og utfordringer knyttet til energiforsyning og prisøkninger på strøm for europeiske borgere. På agendaen fremover er det flere nye initiativer rettet mot EUs satsningsområder innenfor energi, klima og digitalisering.

Demokrati og europeiske verdier ble understreket som essensielt for tiden fremover. I denne anledning ble “Defence of Democracy package” introdusert som et verktøy for å forhindre utenlandsk innblanding i EU.

Det kom frem totalt 29 nye initiativer, som alle er koblet opp mot en av kommisjonens seks hovedprioriteringer:

Les videre

Brusseloppdatering 05.09.2022

Midlertidig evaluering av Horisont Europa
I juli ble aktører primært fra akademia, NGOs og EU-borgere invitert til å svare på en “call for evidence”-høring hvor de fikk mulighet til å gi tilbakemelding om Horisont Europa. I løpet av det fjerde kvartalet av 2022 skal kommisjonen også holde en offentlig høring, hvor UiB vil få mulighet til å gi tilbakemelding. Sammen vil dette legge grunnlaget for den midlertidige evalueringen av Horisont Europa som skal være ferdigstilt tredje kvartal 2024.

Les videre

Brusseloppdatering 22.08.2022

Storbritannia går til sak mot EU om Horisont Europa
Den britiske regjeringen har startet rettslige prosesser mot EU for å ha blokkert medlemskapet i Horisont Europa. Tvisten handler om at Storbritannia ikke har fått status som “associated country” som begrenser deres deltakelse i Horisont Kommisjonen må svare senest 10 dager etter innsendingen av klagen, og ytterligere samtaler mellom partene må holdes innen 30 dager.

Les videre

Brusseloppdatering 13.06.22

Storbritannia med plan B for internasjonalt forskningssamarbeid  

Sist uke var kontorsjef Charlotte invitert til UK mission to the EU og den Britiske residensen i Brussel i forbindelse med UKs forskningsminister George Freemans reise til Brussel. Freeman besøkte Brussel i forbindelse med deadlocken mellom Storbritannia og EU i og deres assosiering til EU forskningsprogram Horisont Europa.

Les videre

BRUSSELOPPDATERING UKE 19

Økt budsjett Horisont Europa
Den Europeiske Kommisjonen vedtok denne uken en endring i budsjettet til Horisont Europa for 2021-2022. Med denne endringen ble budsjettet økt med nesten €562 millioner for å bedre støtte EU missions samt flere actions for å gi det europeiske innovasjonsmiljøet en boost. Programmets totale budsjett ligger nå nesten på €16 billioner.

Les videre