Kategoriarkiv: Uke 41

Ukens leder

Kjære alle sammen,

Mot slutten av høstferien vil jeg gjerne oppfordre alle til å oppdatere sine UiB-personsider. Som de fleste forhåpentligvis har fått med seg er vi i gang med NFR sin evaluering for medisin og helse, EVALMEDHELSE. I forbindelse med dette er det viktig at våre websider er oppdaterte. Og da mener jeg ikke bare sidene til K2 og alle våre forskningsgrupper (som i de fleste tilfeller trenger litt oppdatering), men også personsiden som alle UiB-ansatte har. Dette er noe alle kan og bør oppdatere (som forresten også gjelder undertegnende, jeg jobber med saken)! I tillegg til kontaktinformasjon, hvor du kan legge inn lenke til MazeMap slik at besøkende kan enklere finne frem til deg, kan du informere om din kompetanse, pågående forskningsprosjekter, undervisning, formidling, du kan laste opp en CV og gi lenke til sosiale medier. Og ikke minst: jeg oppfordrer alle til å laste opp et bilde!

Her finner du alt du trenger for å få det til (selv om det dessverre ikke gir deg mer tid for å gjøre det):

            https://manual.uib.no/webmanual/personside/

            https://it.uib.no/MazeMap

Ha en riktig god helg!

Søker du forskningsmidler fra NFR eller andre steder?

Fra 18 oktober er det mulig å sende inn en FRIPRO-søknad til Forskningsrådet

Dersom du ønsker å søke midler fra Forskningsrådet eller en annen ekstern kilde, bør du registrere din søknad her https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=15135608

Er det noe du lurer på? Ta kontakt med din forskningsrådgiver!

BIFF + UiB = sant

Vi samarbeider med Bergen internasjonale filmfestival (BIFF) 17. – 26. oktober.
I år blir det konkurransen Gulluglen, debattmøter og eigne, gratis filmframsyningar på campus.
Mange tilsette og studentar er involverte i festivalen, og desse får også gunstige billettprisar.

Se hele programmet her.

Trekker spesielt fram:

  1. oktober: Gratis filmvisning på auditoriet i AHH, kl. 16-18: «Periodical»
  2. – 26. oktober: Armauer Hansen Internasjonale Filmfestival.

Forskningspolitisk seminar 2023: Ekstrem oppussing av kunnskapssektoren?

Forskningspolitisk seminar 2023: Ekstrem oppussing av kunnskapssektoren? 

Regjeringen har varslet en «ekstrem oppussing» av universitets- og høyskolesektoren. Også resten av kunnskapssektoren er gjenstand for omorganisering og omprioritering. Samtidig er det trangere tider. Står kunnskapssektoren ved et veiskille?

Forskerforbundet inviterer til et forskningspolitisk seminar med plass til nye, store og annerledes ideer for fremtidens kunnskapspolitikk. Hvordan ser en nyoppusset kunnskapssektor ut hvis du fikk bestemme?

Forskningspolitisk seminar arrangeres tirsdag 7. november på Hotel Bristol i Oslo. Seminaret vil bli strømmet

https://www.forskerforbundet.no/om-forskerforbundet/forskningspolitisk-seminar/2023

Masterprosjekt til IBM

Dear all

The new students on the Master’s programme of biomedicine will be looking for projects this autumn and spring. We are therefore collecting project descriptions for them. Please use the attached form if you have projects for our students. The timeline of the projects is from June/august 2023 to June 2024.

Please send your project to studie.biomed@uib.no by the 24th of October. We will distribute all the projects to the students on Mitt UIB after this deadline. The students are then encouraged to approach the supervisors of the projects they are interested in.

We also ask you to hand in the Master’s agreement (see attached file) 14 days after you have formally signed on a student, or let us know if a project is taken. Then we can update the list of available projects.

Please let me know if you have any questions about taking on a master student. 

Best, Bianca

Utdanningsseminar IGS

Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) arrangerer utdanningsseminar onsdag 15. november fra 12-15.30, og vil gjerne at så mange som mulig fra alle de andre instituttene ved MED deltar.

Påmeldingslenke til undervisningsseminaret finner du her:   https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=15592519

Programmet ser slik ut:

12.00 – 12.30 – Lunsj

12.30 – 14.30 – Mentimeter: Empowering students’ participation for course evaluation and redesign – Mirey Alfarah, vinner av IGS’ utdanningspris for 2022

14.30 – 14.45 – Skikkethetsvurdering av studenter (introduksjon ved Arne Tjølsen)

14.45 – 15.30 – Paneldiskusjon om skikkethetsvurdering av studenter

Hjertelig velkommen!

Seminarserie Senter for ernæring, onsdag 18. oktober

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tittel: Can marine proteins protect against type 2 diabetes?

Foreleser: Lise Madsen, leder for Dyreavdelingen, Klinisk institutt 1, UiB

Moderator: Jutta Dierkes

Tid: Onsdag 18. oktober 2023 kl. 14.30-15.30

Sted: Aud. 4, BB-bygget

Studies investigating the relationship between intake of marine proteins and development of obesity and type 2 diabetes are inconclusive. Discrepancies between different prospective studies may relate to variations in type and amount of seafood intake and preparation methods and the degree of obesity in the population. Seafood may mediate its action through omega-3-derived lipid mediators such as endocannabinoids and oxylipins. However, evidence from animal trials demonstrate that other constituents of seafood, such as the fish protein per se can modulate development of obesity and diabetes.

Det blir lett servering.

Velkommen!

Disputas Åse Bjorvatn Sævik – 23.10.2023

Prøveforelesning:      Mandag 23. oktober 2023 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium B301, Haukeland Universitetssjukehus, Haukelandsveien 22
Oppgitt emne:                «An update on autoimmune endocrine diseases»

Foto/ill.: Jørgen Barth, UiB

Disputas:                    Mandag 23. oktober 2023 kl. 12.15

Sted:                              Auditorium B301, Haukeland Universitetssjukehus, Haukelandsveien 22
Avhandlingens tittel:      «Clues to Diagnosis and Clinical Outcomes in Autoimmune Addison’s Disease»

  1. opponent: Professor Stefan Bornstein, Universitetsklinikken Carl Gustav Carus Dresden, Tyskland
  2. opponent: Ph.d. Earn Gan, Newcastle Universitet, Storbritannia
  3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Katrin Brauckhoff, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Roland Jonsson.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas Nina Urke Ertesvåg – 23.10.2023

Prøveforelesning:      Mandag 23. oktober 2023 kl. 10.15

Sted:                              Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15
Oppgitt emne:                «How immunity changes over the course of life: implications for vaccine development»

Foto/ill.: Kristin Risa, UiB

Disputas:                    Mandag 23. oktober 2023 kl. 12.15

Sted:                              Auditorium, Glasblokkene, Haukelandsbakken 15
Avhandlingens tittel:      «Antibody responses after influenza and SARS-CoV-2 vaccination and infection: Lessons across the ages»

  1. opponent: Professor Christopher Chiu, Imperial College London
  2. opponent: Professor II Laura Kakkola, Universitetet i Turku
  3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Oddvar Oppegaard, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Marc Vaudel.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Intelligente Bergen 2023

3. november 2023 inviterer Universitetet i Bergen til konferansen «Intelligente Bergen – kraftsenter for kunstig intelligens».

Intelligente Bergen skal samle næringsliv, offentleg sektor, forskarar og studentar i Bergensregionen for å få synleggjort forsking på og bruk kunstig intelligens (AI).

Konferansen utforskar nye samarbeidsmoglegheiter og opnar for dialog på tvers av fag og sektorar i regionen. Målet er å koble ulike aktørar og vise korleis kunstig intelligens brukast, studerast og utviklast ved ein bredde av sektorar i regionen, med særleg fokus på berekraft, helse og etikk

Konferansen er fysisk, og planleggjast av UiB AI i samarbeid med Norwegian Cognitive CenterHelse Bergen og Bergen kommune.

https://www.uib.no/ai/160348/intelligente-bergen-2023