Kategoriarkiv: Uke 23

Ukens leder

Kjære alle sammen!

Denne uken var fristen for å melde inn forskergrupper til NFR sin evaluering av medisin og helsefag. Med god hjelp av Susanna ble det meldt inn 10 forskningsgrupper/sentre fra K2: Endokrin medisin (leder: Eystein Husebye), Forskningsgruppen for infeksjon og mikrobiologi (leder: Rebecca Cox), Onkologi (leder: Stian Knappskog), Legemiddelgruppen (leder: Lars Herfindal), Mohn Senter for diabetes presisjonsmedisin (leder: Pål Njølstad), Broegelmanns forskningslaboratorium (leder: Helena Erlandsson Harris), Paediatric Follow-up Group (leder: Camilla Tøndel), Bergen Respiratory Research Group (leder: Tomas Eagan),  Senter for farmasi (leder: Reidun Kjome) og Presisjonsonkologi (leder: Karl-Henning Kalland). Innen juni 2023 skal vi få tilbakemelding fra NFR, og i september 2023 blir det sendt ut egenevalueringsskjema og skjema for impact cases med frist januar 2024. Tusen takk til dere som påtar seg denne jobben!

Ha en riktig god og solrik helg!

Klima, miljø og helse 2 – Belmont Forum utlysning

Belmont Forum inviterer til internasjonalt samarbeid i sin andre utlysning om klima, miljø og helse.

Forskningsrådet deltar med 15 millioner kroner til norske prosjektdeltakere og deres partnere i lav- og lavere mellominntektsland. Formålet med utlysningen er å forbedre forståelsen av sammenhengene mellom klima, miljø og helse for å beskytte og fremme klodens og menneskelig helse i møte med klimaendringene.

Dette er Belmont Forums andre utlysning for prosjektsøknader om klima, miljø og helse. Den første utlysningen (2019) resulterte i ni prosjekter hvorav fire med norsk koordinator eller partner.

Utlysningen har tre temaer og prosjektene må gi underlag for beslutninger og handling. Prosjektene skal være transdisiplinære og inkludere partnere fra minimum tre av landene som deltar i utlysningen.

Skissefrist15. juli 2023, 00:00 CEST

NFR https://www.forskningsradet.no/utlysninger/internasjonale-fellesutlysninger/belmont-forum-climate-environment-and-health-2-ceh2/

Belmont forum https://www.belmontforum.org/cras#ceh22023

Nye porteføljestyrer på NFR

Norges forskningsråd får nye porteføljestyrer 1 januar 2024. De viktigste porteføljestyrer for oss er helse, innovasjon og banebrytende forskning.

Forskningsrådets styre vedtok en endring av styresystem 6 juni. Antallet porteføljestyrer reduseres fra 16 til 11 og porteføljestyrene får nytt mandat. Porteføljestyrer har ansvar for utvikling av sin portefølje, følging av trender og status innenfor sitt område samt rådgivning. De jobber også med internasjonale utlysninger og mobilisering til EUs rammeprogram. De nye porteføljestyrene får et større mandat og bredere sammensetning. En åpen call for nye medlemmer kommer til høsten.

Utlysning av Helse Vest forskningsmidler 2024 – rutine for forankring med Medisinsk klinikk

Forskere ved K2, K1 og IBM samarbeider med fagmiljøene i Medisinsk klinikk, der den årlige utlysningen fra Helse Vest er en slik samarbeidsarena.

Medisinsk klinikk har utarbeidet en felles rutine for å forankre forskningsprosjekt i klinikken. Klinikken ønsker å ta i bruk rutinen til årets Helse Vest utlysning og inviterer til informasjonsmøte tirsdag 13.06. kl. 12.15-13.00. Av hensyn til sommerferieavvikling ber vi om at prosjekt som planlegges sendt til Helse Vest forankres så snart som mulig i de respektive seksjonene, og gjerne innen utgangen av juni.

Vi vil gjerne invitere dere til informasjonsmøtet. Vi har bedt fagmiljøene hos oss invitere sine samarbeidspartnere ved UiB, og dere må gjerne videresende invitasjonen til aktuelle forskere og støtteapparatet hos dere.

Agenda:

  • Gjennomgang av rutinen for forankring av forskning i Medisinsk klinikk
  • Informasjon om utlysning av Helse Vest forskningsmidler for 2024
  • Tips til søknadsarbeidet

Sted: Armauer Hansens hus, 3.etg. Storsalen.

Seksjoner i Medisinsk klinikk:
Seksjon for fordøyelsessjukdommar
Seksjon for blodsjukdommar
Seksjon for infeksjonssjukdommar
Seksjon for nyresjukdommar
Seksjon for hormonsjukdommar
Seksjon for klinisk ernæring

OSKE 12

Den praktiske stasjonseksamen, OSKE12, for legestudentene på siste semester, ble avholdt nå på onsdag 7.juni i BB-bygget.

Dagen hadde et snev av festivalsstemning med trekkplastre som nervøse studenter, spente eksaminatorer, i tillegg til mer eller mindre småstressede administrative og gratis lunsj.

Vi fikk en prat med sjefsdirigent og administrativ ansvarlig, Ingvild:
«På vegne av OSKE12-kommisjonen vil jeg takke alle administrative, tekniske og vitenskapelige ansatte som tok seg tid til å være med på OSKE12. Uten all god hjelp fra dere hadde vi aldri klart å gjennomføre eksamen. Studentene er fornøyde og venter i spenning på sensur.»
En lettet gjeng. Foto: Ingvild Leven Jonsvoll

Fem observatører fra Høgskulen på Vestlandet hadde også funnet veien til Lab-bygget denne onsdag. De var imponert over gjennomførelsen av eksamen, samt veldig takknemlige for at de fikk være med å se, slik at de kan forberede seg til hvordan de skal gjennomføre sine fremtidige OSKEr.

Neste OSKE, denne gang for studenter på tredje året, sparkes i gang allerede førstkommende onsdag, 14. juni.

Vi sees kanskje der!

 

En fornøy sjefsdirigent,
Ingvild Lekven Jonsvoll. Foto: uib.no

Kjenner dere noen som kan stille som frivillig eksamenspasient, onsdag 14/6?

Kanskje har du merket at der en forkjølelse i omløp? I forbindelse med OSKE6, onsdag 14/6, ønsker vi derfor noen flere frivillige eksamens pasienter.

Det er viktig at den som melder har relativt god helse, ikke har noen formell tilknytning til Det medisinske fakultet, eller har relasjon til kandidatene som skal opp til eksamen. Personen må også kunne norsk.

Foto/ill.: Ingrid Hagerup

Innsatsen som frivillig blir belønnet med et gavekort på 1000 kroner for en hel dag. Det blir også servert lunsj i pausen mellom økt 1 og økt 2.

Dersom du kjenner noen du tror kan være aktuell, kan du tipse dem til å melde seg frivillig. De kan melde seg på via ferdighetssenteret sine nettsider. 

Nordic Cancer Union Research Grant

The Nordic Cancer Union (NCU) provides funding to support and stimulate collaborative cancer research within the Nordic countries. The applying researcher’s and collaborators involved in the project must be working in at least three, and preferably several different Nordic countries. The research project must be cancer relevant and uniquely suited to be carried out within the Nordic countries, and the effect of collaboration should be synergistic.

NCU research grants are provided for one year.
Call for NCU research grant application deadline: 1 September 2023, 4 pm (EETs).

Guidelines: NCU-Call-Guidelines-2023
Website: https://ncu.nu/cancer-research/application/

 

EATRIS-Plus Staff Exchange Programme – Apply now!

ImageThe EATRIS-Plus Staff Exchange programme is designed to stimulate interactions between EATRIS nodes and institutions. The aim of the exchange is to foster a culture of research and innovation, supporting individual learning, best practice and knowledge exchange in the areas of infrastructure operations, technical development (laboratory work) and stakeholder management. Travel grants up to €1,500 are available, and employees from all EATRIS institutes are eligible.
Find out more and apply by 30 June here.

Disputas – Eivind Rath – 15. Juni 2023

Prøveforelesning:      Torsdag 15. – juni 2023 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28, underetasje
Oppgitt emne:                «Precision Medicine and its Role in the Treatment of Sepsis»

Foto/ill.: Jørgen Barth

Disputas:                     Torsdag 15. – juni 2023 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28,     underetasje
Avhandlingens tittel:      «Diagnosis, Severity Assessment and Treatment of Streptococcal Skin and Soft Tissue Infections»

  1. opponent: Førsteamanuensis Fredrik Kahn Lund, Universitet, Sverige
  2. opponent: Professor Anne Margarita Dyrhol-Riise, Universitetet i Oslo
  3. medlem av komiteen: Professor Bjørn Tore Gjertsen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Harald Wiker.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Disputas – Håkon Skogrand Eliassen – 13. Juni

Prøveforelesning:      Tirsdag 13. juni 2023 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Oppgitt emne:                «Describe how the civilian primary and specialist health care systems contribute to total defense. How may future contribution and collaboration be strengthened?”

Foto/ill.: Eli Marie Eliassen

Disputas:                    Tirsdag 13. juni 2023 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28
Avhandlingens tittel:      «Physical and cognitive performance after blood donation»

 

  1. opponent: Ph.d. Geir Bjerkan, Forsvarets sanitet
  2. opponent: Ph.d. Helen Brandstorp, Helsedirektoratet
  3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Øyvind Thomassen, Universitetet i Bergen

 

Disputasen blir ledet av professor Hege Synnøve Clemm.

Åpent for alle interesserte

Pressemelding