Kategoriarkiv: Uke 22

Recent publications

 1. The Heart of the Matter: Advocacy in the Cardiovascular Nursing and Allied Professions. A Statement of the Association of Cardiovascular Nursing & Allied Professions (ACNAP).
  Forsyth F, Borregaard B, Norekvål TM, Gibson I.
  Eur J Cardiovasc Nurs. 2023 May 30:zvad053. doi: 10.1093/eurjcn/zvad053.
 2. Association between lipid-A-producing oral bacteria of different potency and fractional exhaled nitric oxide in a Norwegian population-based adult cohort.
  Khomich M, Lin H, Malinovschi A, Brix S, Cestelli L, Peddada S, Johannessen A, Eriksen C, Real FG, Svanes C, Bertelsen RJ.
  J Transl Med. 2023 May 29;21(1):354. doi: 10.1186/s12967-023-04199-z.
 3. Experiences of childbirth care among immigrant and non-immigrant women: a cross-sectional questionnaire study from a hospital in Norway.
  Reppen K, Henriksen L, Schei B, Magnussen EB, Infanti JJ.
  BMC Pregnancy Childbirth. 2023 May 27;23(1):394. doi: 10.1186/s12884-023-05725-z.
 4. Plasma-Metanephrines in Patients with Autoimmune Addison’s Disease with and without Residual Adrenocortical Function.
  Åkerman AK, Sævik ÅB, Thorsby PM, Methlie P, Quinkler M, Jørgensen AP, Höybye C, Debowska AJ, Nedrebø BG, Dahle AL, Carlsen S, Tomkowicz A, Sollid ST, Nermoen I, Grønning K, Dahlqvist P, Grimnes G, Skov J, Finnes T, Wahlberg J, Holte SE, Simunkova K, Kämpe O, Husebye ES, Øksnes M, Bensing S.
  J Clin Med. 2023 May 22;12(10):3602. doi: 10.3390/jcm12103602.
 5. Dominant-negative heterozygous mutations in AIRE confer diverse autoimmune phenotypes.
  Oftedal BE, Assing K, Baris S, Safgren SL, Johansen IS, Jakobsen MA, Babovic-Vuksanovic D, Agre K, Klee EW, Majcic E, Ferré EMN, Schmitt MM, DiMaggio T, Rosen LB, Rahman MO, Chrysis D, Giannakopoulos A, Garcia MT, González-Granado LI, Stanley K, Galant-Swafford J, Suwannarat P, Meyts I, Lionakis MS, Husebye ES.
  iScience. 2023 May 5;26(6):106818. doi: 10.1016/j.isci.2023.106818.
 6. Previous tuberculosis infection associated with increased frequency of asthma and respiratory symptoms in a Nordic-Baltic multicentre population study.
  Gyawali S, López-Cervantes JP, Jõgi NO, Mustafa T, Johannessen A, Janson C, Holm M, Modig L, Cramer C, Gislason T, Svanes C, Shigdel R.
  ERJ Open Res. 2023 May 22;9(3):00011-2023. doi: 10.1183/23120541.00011-2023
 7. Translaryngeal Resistance – A Measurement to Assist Decision Making in Upper Airway Pathology.
  Fretheim-Kelly Z, Clemm HS, Røksund OD, Hilland M, Vollsæter M, Halvorsen T.
  Am J Respir Crit Care Med. 2023 May 23. doi: 10.1164/rccm.202205-0961IM.
 8. The Effect of Biological Treatment on Fatigue in Inflammatory Bowel Disease: A Systematic Review and Meta-analysis.
  Skjellerudsveen BM, Skoie IM, Dalen I, Grimstad T, Omdal R.
  Drugs. 2023 May 23. doi: 10.1007/s40265-023-01888-3.
 9. The effects of transitioning from immediate release to extended release cysteamine therapy in Norwegian patients with nephropathic cystinosis: a retrospective study.
  Bjerre A, Aase SA, Radtke M, Siva C, Gudmundsdottir H, Forsberg B, Woldseth B, Brackman D.
  Pediatr Nephrol. 2023 May 23. doi: 10.1007/s00467-023-06005-w.
 10. Prospective validation of the prognostic relevance of CD34+CD38- AML stem cell frequency in the HOVON-SAKK132 trial.
  Ngai LL, Hanekamp D, Janssen F, Carbaat-Ham J, Hofland MAMA, Fayed MMHE, Kelder A, Oudshoorn-van Marsbergen L, Scholten WJ, Snel AN, Bachas C, Tettero JM, Breems DA, Fischer T, Gjertsen BT, Griškevičius L, Juliusson G, van de Loosdrecht AA, Maertens JA, Manz MG, Pabst T, Passweg JR, Porkka K, Valk PJM, Gradowska P, Löwenberg B, de Leeuw DC, Janssen JJWM, Ossenkoppele GJ, Cloos J.
  Blood. 2023 May 25;141(21):2657-2661. doi: 10.1182/blood.2022019160.

Åpent debattmøte om NOU 5/23: Kvinnehelse og kjønnsforskjeller i helse (Kvinnehelserapporten)

Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner arrangerer debattmøte om hvordan vi skal sikre at moderne kunnskap om kjønnsforskjeller i helse implementeres i utdanning og helsevesen. Møtet er åpent for alle interesserte:

Rapporten pekte på viktige tiltak som må gjennomføres for å sikre at moderne kunnskap om kjønnsforskjeller i helse og sykdom kommer pasientene til gode. Rapporten er nå på høringsrunde. I den anledning inviterer Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner ved Universitetet i Bergen (UiB) til debatt om hvordan Haukeland Universitetssykehus og Det medisinske fakultet ved UiB vil følge opp sentrale mangler som er påpekt om at kunnskapen ikke når fram til helsearbeidere og helseprofesjonsstudenter.

Tid: Torsdag 15.06.23 kl. 13-15
Sted: Auditoriet, Bikuben, Haukeland Universitetssykehus

Program:
Møteledere: Eva Gerdts og Marit Sandberg

Professor Christine Meyer, NHH, og Leder av Kvinnehelseutvalget: Kunnskapsbroen – en viktig del av Den store forskjellen

Viseadministrerende direktør Randi-Luise Møgster, Helse-Bergen, Haukeland Universitetssykehus: Hvordan arbeider sykehuset med å etablere systemer for å ivareta et kjønnsperspektiv i beslutningsgrunnlaget på helse- og omsorgsfeltet. (Tiltak 14)

Dekan Per Bakke, Det medisinske fakultet, UiB: Hvordan sikre at oppdatert kunnskap om kjønnsforskjeller i helse og kjønns betydning for helse innlemmes i nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene. Hvorfor ikke lede an lokalt? (Tiltak 17)

I panelet: Professor Tone M. Norekvål, viseinstituttstyrer Else Cathrine Lütcherath Rustad, HVL, Rita Tveiten fra Nasjonalforeningen, André Høberg fra Norsk Medisinstudentforening m. fl.

 

Familien Blix fond til fremme av medisinsk forskning

Familien Blix` fond til fremme av medisinsk forskning ble opprettet 1. desember 1983. Styrelder er advokat Erik Keiserud. Formålet med fondet er å støtte medisinsk forskning, særlig innen feltene hjerte- og karsykdommer og kreft, inkludert medisinsk diagnostikk innen disse feltene. Støtte fra fondet vil i særlig grad gå til drift av forskningsprosjekter som kombinerer basal- og klinisk forskning, med spesiell vekt på søknader fra yngre forskere. Det vil ikke bli gitt midler til lønn eller kongressreiser.

Søknad om støtte sendes på epost til fondets styre v/Grethe Østervold, blix.fond@gmail.com. Søknaden må være sendt senest 25. juni 2023 og må skrives på fastsatt skjema: Søknadsskjema 2023[51]

Søk om postdoktorstipend innen demensforskning

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon som jobber med folkehelse, forskning på hjerte- og karsykdommer og demens, og er en interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.

Gjennom vårt demensforskningsprogram er det nå anledning til å søke om postdoktorstipend. Søknader sendes inn via vår søknadsportal.

Søknadsfrist: Fredag 1. september 2023 kl. 23.30.

Se her for mer informasjon om vårt demensforskningsprogram.

Utfyllende info om utlysningen her: Call for proposals for Postdoctoral Fellowships Dementia 2024[64]

DIGI-emner høsten 2023

Universitetet i Bergen er først ut i Norge, og er unik i europeisk sammenheng, med emnepakken DIGI (Digital forståelse, kunnskap og kompetanse) som ble lansert høsten 2022. Pakken inneholder åtte 2,5 studiepoenggivende emner i digital forståelse, kunnskap og kompetanse og er tilgjengelig for alle studenter, uavhengig av hvilket fag man studerer.

Fra høsten 2023 kan også alle ansatte ta emnene i DIGI-emnepakken. Opptak krever generell studiekompetanse (GSK). Ansatte må ikke betale semesteravgift til Sammen.

Ansatte søker plass via Søknadsweb i perioden 1. og 18. juni. Merk at det er først til mølla og kan bli fulltegnet.

Les mer om de ulike emnene og tilbudet for ansatte.

Webinar om universell utforming

Universitets- og høgskolerådet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse arrangerer Webinar om «universell utforming i praksis» – og vi spør «Hva er godt nok»?
Webinaret finner sted i Zoom 8. juni, kl. 12.00 til 15.00.
Samlingen er i første rekke rettet mot ledere i universitets- og høyskolesektoren, men er også
relevant for øvrige ansatte som arbeider med universell utforming i høyere utdanning.

Program og lenke til arrangementet finner du på Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Hvordan og hvorfor introdusere kjønn og inkludering i forskningsprosjekt?

Kjønn, mangfold og inkludering er ikke bare hedersord, men begreper som det forventes skal inngå i alle typer forskningsprosjekter. For forskere som ikke har jobbet med disse begrepene før, vil dette kurset tilby en verktøykasse for hvordan reflektere og implementere disse begrepene i forskningsplanlegging og -design. Dr. Jovana Mihajlović Trbovc er invitert til å holde foredraget.

05.06.2023 – 10.00–12.30 Alrek helseklynge

Les mer om kurset her.

Påmelding via denne linken.

UiB Ide Pitches

We’re thrilled to announce the victors of the “UiB Ide” grant, a program designed to catalyze ideas from students and researchers that could transform our communities or industries. These innovative minds have illustrated how their research findings or unique ideas could make a real difference for people and have secured funding and guidance to turn their visions into reality. Brace yourselves as these winners take the stage to pitch their transformative projects. Don’t miss this chance to witness groundbreaking ideas set to reshape the world around us.

19. juni 2023 at 12.00 at Eitri Medical Incubator
https://www.eitrilab.no/events/uib-ide-pitches

Pitchfest ved Eitri og Eureka!

Er du interessert i å høre om hva den neste generasjonen av helsepersonell jobber med? Bli med på Eitri og Eureka! sin pitchfest den 5. juni, kl 17 på Eitri! Påmelding her!

 11 utrolige forskerlinjestudenter skal dele sitt arbeid og ideer <3

 

Ustat Kaur Bedi – NORMENT, Klinisk institutt 2 – Epigenetiske modifikasjoner påvirket av fødselssesong i pasienter med Schizofreni og Bipolar lidelse.

Magnus Sættem – The Brain Metastasis Research Lab, IBM – Repurposing neuroleptics to treat brain metastastases: Clozapine as a novel therapy for melanoma brain metastases.

Jens Nguyen – The tissue engineering group, IKO – Navlesnor-stamceller som behandling for kronisk lungesyke nyfødte.

André Høberg – Senter for Nevropsykiatriske Lidelser, IBM – Kan me bruke bioinformatikk til å finne barn med ADHD tidlegare, og behandle dei raskare?

Christoffer Drabløs Verdekommer snart

Magnus Kimo – Centre for Cancer Biomarkers, Klinisk institutt 1 – Subtyper av kreft-assosierte fibroblaster i vulvakreft

Ariell Thale Toftesund Longva – Halberg lab, IBM – The Effect of Alternate Day Fasting

Idun Grimstad Skjærseth – Enhet for læring – Hva kan medisinstudenter lære av å lære bort?

Tamandeep Bharaj – Klinisk Institutt 1 – histologiske funn hos pasienter Sjøgrens syndrom

Annika Guddal – Broegelmann Forskningslaboratorium, Klinisk institutt 2 – Undersøke biomarkører hos pasienter med Sjögrens syndrom.

Karolina Fjeldstadkommer snart

10X Genomics seminar June the 15th at 09:00 in Bygg for Biologiske Basalfag

We are very pleased to invite you to our seminar “See biology in new ways with single cell and spatial technology”.

The event will be held on June the 15th at 9:00 at the Bygg for Biologiske Basalfag next to the Haukeland University Hospital.

This will be a morning event that will be followed by a pizza lunch, and you will be able to hear about the latest developments in the field of single cell and spatial RNA sequencing, and how Chromium Single Cell, Visium Spatial, and Xenium In Situ platforms from 10x Genomics can help you push the boundaries of your research. Local researchers form the University of Bergen will also explain their research and showcase the applications of our technology on their research.

The aim of this meeting is to help transfer knowledge, give an opportunity to network with those undertaking similar experiments, and support researchers interested in single-cell and spatial transcriptomics. Register to the talks here.

Date: Thursday, 15th June 2023
Time: 9:00 – 13:00
Venue: Auditorium 4,  Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91, 5009 Bergen, Norway

Agenda:

9:00 – 9:10 Erik Stensrud, 10x Genomics
Introduction to the 10x Ecosystem

9:10 – 9:40 Koen De Gelas, PhD, 10x Genomics
See biology in new ways with single cell technologies

9:40 – 10:05 Gonzalo Sanchez Nido, PhD, University of Bergen
Single nuclei RNA-seq of α-Synucleinopathies: Can single cell data inform about pathological mechanisms

10:05 – 10:30 Isil Kucuka, University of Bergen
Exploring Immune Cell Dysregulation in Autoimmune Polyendocrine Syndrome Type 1 Using Single Cell RNA Sequencing

10:30 – 11:00 Coffee Break

11:00 – 11:25  Adrianna Jebrzycka, University of Bergen
Using single-cell RNA sequencing to reveal the impacts of AIRE deficiency on the development of immune cells

11:25 – 11:55 Koen De Gelas, PhD, 10x Genomics
Trailblazing the future of spatial biology with 10x Genomics

11:55 – 12:10 Q&A

12:10 – 13:00 Discussions and Pizza lunch

Idéprisen 2023 går til utviklingen av immunterapeutisk behandling av kreft hos hunder og mennesker

Av 21 idéer gikk DogBiTE helt til topps i den 13. Idéprisutnevnelsen fra Inven2 gjennom tidene. DogBiTE er en plattform for immunterapeutisk behandling av kreft hos hunder, som også kan fungere som en bedre modell for utvikling av kreftbehandling hos mennesker. Bak idéen står forsker Sébastien Wälchli ved Oslo universitetssykehus i samarbeid med forskere ved Universitetet i Bergen.

Forskerne bak idéen. Fra venstre: Pascal Gélébart, Sébastien Wälchli, Vibeke Fosse, Emmet Mc Cormack. Foto: Jannicke Kristoffersen

Les hele saken hos inven2.

Join UiBdoc! Annual General Meeting 2023

It is our pleasure to invite you to the Annual General Meeting of UiBdoc – an interest organization for all temporary scientific staff (PhDs, Postdocs, Research Assistants) at the University of Bergen.
Join UiBdoc! Annual General Meeting 2023 – UiBdoc
Sign up if you want to attend the meeting and get a reminder. We will offer lunch for those joining us in-person.
UiBdoc Annual General Meeting 2023
Faculty of Social Sciences building (SV-bygget, Lauritz Meltzers hus, Fosswinckels gate 6),
Monday, June 5th at 12:00