Kategoriarkiv: K2Nytt Uke 49

Ukens leder

Arealeffektivisering

Det økonomiske handlingsrommet ved universitetene er betydelig redusert siste året, og Medisinsk fakultet har fått store kutt i budsjettene. K2 er det største instituttet ved Medisinsk fakultet og har fått de største reduksjonene. Rektoratet har gitt fakultetene en frist på ca. 2 år for å komme i balanse.

For å snu utviklingen, innfører K2 en rekke tiltak. Ett av disse knytter seg til muligheten for å spare penger ved arealeffektivisering, å redusere litt på den store arealmengden som K2 benytter. Fakultetet betaler vel 75 mill kr i arealleie. Dersom K2 kan redusere noe på arealene, vil K2 få tilført midler som kompensasjon.

K2 har derfor satt ned et arealutvalg ledet av Silke Appel for å lage en kort analyse av dagens situasjon for bruk av kontorer og laboratorier i Laboratoriebygget og skissere et forslag til hvordan ca.  358 kvm i Laboratorieblokken, som er spesielt dyre å leie av Helse Bergen, kan spares og hvilke modeller som ev. kan brukes. Dette gjelder feks. flytting av hele forskningsgrupper, sambruk av laboratorieplass og mer kontorlandskap. Utvalget skal se på muligheten for å spare arealene ved at personalet kan arbeide tettere eller ved å ta i bruk mindre kostbare arealer feks. i BBB.

Utvalget har levert sin analyse og identifisert ca. 355 kvm vesentlig fordelt på tre områder og som potensielt kan spares. Forslaget vil inngå i en prosess opp mot dekanatet og UiB sentralt mht. eventuell avtale med Helse Bergen om midlertidig overtakelse av disse arealene. Berørte forskningsgrupper vil bli involvert i prosessen dersom Helse Bergen viser interesse for dette.

Det kan bli en krevende øvelse, men det bør være mulig å bruke mindre plass. Når det gjelder kontorer, kan de fleste i dag klare seg med en pc og en skjerm selv om noen kan ha et større behov. Personer i reduserte stillinger kan feks. dele kontor med litt planlegging. Laboratoriene er svært viktige for translasjonsforskningen, men også her må vi tenke nytt. Mye av forskningen gjøres i dag via kjernefasiliteter og på en datamaskin i dag, og det er mulig å dele benkeplass med andre.

Tidene er mer krevende enn før, men jeg tror det er midlertidig og at vi med et skippertak kan komme gjennom prosessen. Det er viktig at vi står samlet i dette og at alle, på ulike vis, yter litt ekstra nå mht. fleksibilitet for at instituttet samlet skal komme – styrket – ut av situasjonen. Det er mulig!

Har en riktig god helg.

Pål

Info meeting: European Research Infrastructures – how can you benefit

Dear all,

University of Bergen and Helse Bergen are members of four European research infrastructures in the field of translational medicine: BBMRIELIXIREATRISand ECRIN. The four research infrastructures work in parallel, providing complementary services to researchers in the field of biomedical sciences and support the development of personalized medicine and new treatments.

We invite researchers to learn more about each research infrastructure and how they can help you with a focus on services that support funding applications. The national coordinators of each research infrastructure are available for 1:1 meeting where you can ask specific questions regarding your project or get more information. Here is the registration page and agenda also included a QR-code for the poster (registration). Enclosed is the invitation.

Introductory seminars for new international employees

This course is step 2 of our introductory seminars for new international employees. The course will take place on January 31st from 12.30 to 15.30 in Seminar room E in the International Centre. You can sign up here https://www.uib.no/en/international/155802/introduction-course-new-employees. Please complete step 1 (https://www.uib.no/en/foremployees/141727/introduction-uib-new-employees) before attending.

Meltzerfondets priser 2022 – Ny nominasjonsfrist er 15. desember 2022

Meltzerfondet vil den 8. mars 2023 dele ut følgende to priser:

  • Prisen for yngre forskere
  • Prisen for fremragende forskningsformidling

Alle professorer og instituttledere ved Universitetet i Bergen har rett til å nominere kandidater til fondets priser.

Forslagsstiller kan sende signert skriftlig nominasjon som vedlegg på e-post til Kristin.Hansen@uib.no innen nominasjonsfrist 15. desember, 2022.

Se sjekklisten for forslagsstillere: https://meltzerfondet.w.uib.no/hovedsiden/fondets-priser/sjekkliste/

Hvordan skrive en god ERC Advanced Grant-søknad?

Har du tenkt å søke ERC Advanced Grant (AdG) i april 2023?

Forskningsrådet og Universitetet i Oslo inviterer forskere til kurs i å skrive søknad til det europeiske forskningsrådet, ERC. AdG har frist 23.mai 2023 og er for forskere som har mer enn 10 års erfaring på CV-en.

Du finner informasjon om AdG på ERC sine sider. På nettsidene finner du også informasjon om de andre søknadstypene til ERC.

Fullstendig informasjon om utlysningen inkludert veiledningsdokumenter er publisert på Funding and Tenders Portal.

Kurset holdes på engelsk og er bare for forskere og rådgivere som er ansatt ved en norsk institusjon. Det blir ikke gjort opptak av kurset.

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2023/hvordan-skrive-en-god-erc-adcanced-grant-soknad/

Invitation to all PhDs and Postdocs: Present your work at the SDG Conference 2023

Dear PhDs and postdoctoral researchers,

It is our pleasure to invite you to present your work at the upcoming SDG Conference 2023!

The sixth SDG Conference Bergen will take place 8-10 February 2023 with the theme “A just transformation to a sustainable future” (see SDG Conference Bergen | University of Bergen (uib.no) for details). This fully digital conference provides new opportunities to present emerging and important research by motivated PhD students and postdoctoral researchers addressing the conference themes. We therefore invite all PhDs and postdoctoral researchers that are interested to present a videorecorded poster on your research and how it relates to the theme of the upcoming conference.

The deadline for submitting a two-minute videorecorded poster is 31 January, 2023.

For more information on details on how to record your contribution and practical information regarding submitting, please see attached pdf flyer with information. Your poster videos will be showcased in the conference platform and available for all digital participants to view.

This is a great opportunity to share your research with a global audience and we hope to see your presentation at the conference!

Want to attend the conference? Register here!

Forskerprosjekt for unge talenter (FRIPRO)

Dette er et varsel om kommende utlysning. Støtten skal gi unge forskertalenter under 40 år innenfor alle fag og tematiske områder mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt. Utlysningen er rettet mot forskere på et tidlig stadium i karrieren, 2–7 år etter disputas, som har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2023/forskerprosjekt-unge-talenter-fripro/

BookitLab

Fra januar 2023 vil kjernefasilitetene MIC, PROBE, FLOW og BiSS bytte bookingsystem fra IdeaElan til BooktitLab. BookitLab er kjøpt inn av UiB sentralt, slik at andre kjernefasiliteter ved UiB også vil ha muligheten til å ta det i bruk. BookitLab er allerede implementert ved både NTNU og UiO, samt ved NMR-kjernefasilteten på UiB (MatNat).

Hvis man ønsker å kunne reservere instrument eller tjenester fra 1. januar 2023, må brukerne innen desember logge seg inn en gang i BookitLab (Feide-pålogging) og deretter få et prosjekt knyttet til navnet sitt.

Det vil bli sendt egne eposter med relevant informasjon om hvordan å komme i gang til prosjektledere, prosjektøkonomer og eksisterende brukere av kjernefasilitetene. Det er enkle prosedyrer, og det er viktig at alle følger veiledningene slik at overgangen blir så smidig som mulig. Hvis man ikke har fått den relevante informasjonen, kan man kontakte mic@uib.no.

Invitation to SDG Conference Bergen 2023

SDG Conference Bergen 2023:
A just transformation to a sustainable future

8–10 February 2023

In order to succeed with a sustainable transformation of our societies we must face the grand challenges of our time. How can we ensure that this transformation is just and leaves no one behind?

The 6th annual SDG Conference Bergen will tackle such fundamental challenges to the 2030 Agenda, looking at how to reduce the pressure on planetary boundaries while ensuring human rights, peace and security, sustenance, health and education, and other social prerequisites for a good life.

The conference will include speakers from around the world with representation from academia, government, civil society, industry, and more.

Norway’s Prime Minister Jonas Gahr Støre will open the conference.

Keynotes include:

·  Dan Kammen, University of California, Berkley, and former Environmental Envoy for the U.S. State Department

·  Mahmood Mamdani, Professor of Government at Columbia University and former Executive Director of Makerere Institute of Social Research

·  Katja Hujo, Development economist and social policy expert at the United Nations Research Institute for Social Development

Conference participation is digital and free of charge!

Programme / Registration

ECRIN Webinar: Adopting Best Practices in Personalized Medicine Research

ECRIN Webinar: Adopting Best Practices in Personalized Medicine Research

Join this ECRIN webinar to learn how the PERMIT project and its recommendations can support best practice in personalized medicine!. When: Friday, 16 December, 3-5 PM (CET) Register here. New high-throughput technologies and the digital revolution are offering incredible advantages for researchers…and medical research is evolving rapidly in response.

www.eosc-life.eu

Disputas – Emma Satrell

Prøveforelesning:      Fredag 16. – desember 2022 kl. 10.15
Sted:                              Auditorium, Olavsalen, Haukeland universitetssykehus, Gamle hovedbygg, Jonas Liesvei 71

Oppgitt emne:                «Risiko for sykdom hos barn med medfødte misdannelser i lunger og luftveier – behandling og oppfølging fra barneår og inn i voksenlivet.»

Foto/ill.: Vestre Viken HF

 

Disputas:                     Fredag 16. – desember 2022 kl. 12.15
Sted:                              Auditorium, Olavsalen, Haukeland universitetssykehus, Gamle hovedbygg, Jonas Liesvei 71

Avhandlingens tittel:      «Alveolar function following extremely preterm birth»

  1. opponent: Professor Kim Nielsen, Rigshospitalet, Danmark
  2. opponent: Ph.d. Petra Um-Bergstrøm, Karolinska Institutet
  3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Marianne Aanerud, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Valeriya Lyssenko

Åpent for alle interesserte

Pressemelding