Kategoriarkiv: K2Nytt Uke 33

Ukens leder

Velkommen til nytt semester!

Så er det på`an igjen! Håper alle har hatt en fin ferie og fått ladet batteriene.

I skrivende stund er studentene allerede begynt, og mange K2-ansatte er i full gang med undervisningen. Det er ofte travelt komme i gang etter ferien. Omstilling fra ferie til hektisk universitetsliv kan være litt brutal og tar tid. Nye studentkull medfører merarbeid i starten. Forskningen tar vel aldri ferie. Selv om mange har plukket epost og fått unna det mest presserende, har det for de fleste hopet seg opp med oppgaver som nå må ordnes opp i.

Denne høsten må K2 ha at fokus på økonomi. Som tidligere nevnt har vi av ulike grunner nå et stort underskudd – en utvikling som vi må snu. Står vi sammen, skal vi klare å komme gjennom dette, forhåpentligvis til og med styrket. Det er gjerne i motgang at en blir innovativ og helt nye ideer skapes. Så jeg gjentar oppfordringen før sommeren: Hjelp oss å tenke ut hvordan vi kan klare oss med litt færre arealer, litt færre folk og litt mindre midler via K2, og hvordan vi kan skape mer inntekter som viser igjen i K2s budsjetter.

Ha et riktig godt semester!

New Horizon Europe calls

Horizon Europe work programme for 2023-24 in the health cluster has been published. Many interesting opportunities for K2 researchers to apply for Research and Innovation Actions (RIA) in all destinations:

 • Destination 1 – Staying healthy in a rapidly changing society
 • Destination 2. Living and working in a health-promoting environment
 • Destination 3. Tackling diseases and reducing disease burden
 • Destination 4. Ensuring access to innovative, sustainable and high-quality health care
 • Destination 5. Unlocking the full potential of new tools, technologies and digital solutions for a healthy society
 • Destination 6. Maintaining an innovative, sustainable and globally competitive health industry

Many pandemic related calls included. Also personalized medicine. Interdisciplinary approach and collaboration with social sciences and humanities (SSH) often requested. Contact your research advisor (susanna.pakkasmaa@uib.no) for more information.

MRCRM seminarserie – August 2022

Tittel:
Mesenchymal stem cell transplantation in limbal stem cell deficiency – Development of precision medicine

Abstrakt:
Limbal stamcellemangel (LSCD) medfører både ubehag og dårlig syn hos pasientene. Dette er et stort problem innen øyemedisin. Dagens behandling kan bestå av allogen limbal stamcelletransplantasjon, men dette har klare ulemper. En lovende behandling kan være å bruke mesenchymale stamceller i stedet. I foredraget presenteres en fase 1-studie med bruk av disse cellene hos pasienter med alvorlig grad av LSCD.

Foredragsholder:
Cecilie Bredrup, øyespesialist ved HUS og førsteamanuensis ved K1, UiB

Tid: 30. august, kl. 14.30-15.30

Sted: Birkhaugsalen, 3. etg. i Sentralblokken, HUS

Velkommen til høstens første seminar i Mohn forskningssenter for regenerativ medisin (MRCRM) sin seminarserie! Seminaret er åpent for alle og det blir lett servering.

MRCRM seminar series – August 2022 – Helse Bergen (helse-bergen.no)

Åpning Mohn-forskningssenter for diabetes presisjonsmedisin (PRESIS-DIA) torsdag 25. august

Kjære venner og kollegaer.

Velkommen til åpning av Mohn-forskningssenter for diabetes presisjonsmedisin (PRESIS-DIA) torsdag 25. august kl 12-16 i auditoriet, Glasblokkene, Haukeland universitetssjukehus.

Senteret støttes av Trond Mohn-stiftelsen samt Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus. Målene er bedre og målrettet diagnostikk og valg av behandling for pasienter med diabetes i Norge.

Håper mange har anledning til å komme til åpningen!

Beste hilsen
Pål R. Njølstad

Vedlegg

UiB Idé tildeling

UiB Idé har tildelt Line Bjørge og Emmet McCormack kr. 467.000,- til prosjektet «Precision surgery» – et prosjekt som har som målsetning å utvikle målrettede fluorescerende kontrastreagenser for intraoperativ molekylær tumorvisualisering.

Forskningsgruppen har utviklet konseptet i musemodeller og resultatene er lovende. For å videreutvikle metoden, skal PhD student og veterinær Vibeke Fosse anvende kontrastreagensene i en behandlingsstudie av hunder med kreftsykdom som skal behandles med kirurgi. Hennes PhD stipendiatstilling er finansiert UiB. I studien vil man fokuserer på tolerabilitet, farmakokinetikk og biodistribusjon av kontrastreagensen, samt kliniske utfallsparametre. De data som genereres vil danne basis for en kliniske behandlingsstudie med kontrastmiddelet for pasienter med eggstokkreft.

FIGS = Fluorescence Imaging Guided Surgery

Momentum – karriereutviklingsprogram for yngre forskere

Momentum er UiBs karriereutviklingsprogram for yngre forskere – postdoktorer, forskere eller førsteamanuensis som ønsker å satse på en akademisk karriere ved et forskningsuniversitet

Søknadsfrist er 23. september 2022, kl. 17.00

https://www.uib.no/forskning/110617/momentum-%E2%80%93-karriereutviklingsprogram-yngre-forskere#momentumdelegater-2021-2022

Søk Helse Vests forskingsmidlar for 2023

Forskingsmidlane i Helse Vest skal medverke til å sikre forskingsaktivitet i helseføretaka i regionen. Fristen for å søkje midlane er 15. september 2022 kl. 23:59.

Forskingsmidlane skal vere eit insentiv og økonomisk bidrag til å få meir forsking av god kvalitet, og for å byggje forskingskompetanse gjennom tildeling av doktorgrads- og postdoktorstipend.

 • Det blir oppmoda til regionalt samarbeid om prosjekt for å utnytte kompetanse og ressursar på ein god måte, og samtidig skape robuste, regionale nettverk.
 • Forskinga skal spegle Regjeringas handlingsplan for kliniske studier. Søknadskategoriane klinisk forskingsstipend og klinisk karrierestipend er retta mot denne handlingplanen.
 • Samarbeidsorganet mellom Helse Vest og universitet og høgskulen i regionen  ønskjer auka fokus på brukarmedverknad i forskinga. Søknadar kan bli lagde til side dersom det ikkje er gjort greie for brukarmedverknad i prosjektet.

Les alt om utlysinga og gjeldande retningslinjer

Det er nå mulig å opprette kortvarig gjestekonto i UiBtilgang

Funksjonen for kortvarig gjestekonto (inntil 30 dager) i UiBtilgang har ikke vært tilgjengelig.

Den er nå på plass og det skal være mulig å opprette kortvarige gjestekonto for besøkende som trenger tilgang til å logge på en PC, skrive ut og/eller få tilgang til nett. Se veiledning: https://hjelp.uib.no/solutions/open-knowledge-items/item/KI%201483/no/

Det er viktig at kortvarig gjestekonto brukes i de tilfellene der den passer og at det ikke opprettes flere langvarige gjestekontoer enn nødvendig. Langvarige gjester får flere tilganger og utløser lisenskostnader.

– IT-avdelingen

Midler til samarbeidsprosjekt innen Globale samfunnsutfordringer

Viser til brev fra ledelsen av Globale samfunnsutfordringer (vedlegg 1). Vitenskapelig ansatte med hovedstilling ved UiB (inkludert postdoc og ph.d. – kandidater) kan søke om inntil kr. 100 000 til å dekke tverrfaglig forsknings- og/eller undervisningssamarbeid.

Søknadsfristen er 15. september og kan sendes direkte fra instituttet til satsingen, ved Nils Gunnar Songstad – (Ephorte 2022/4507-NILSO).

Innovative Health Initiative launches new calls for proposals

The Innovative Health Initiative (IHI) has now launched IHI – calls 1 and 2.

IHI – call 1 is a single-stage call for proposals with the following topics:

 • Topic 1: An innovative decision-support system for improved care pathways for patients with neurodegenerative diseases and comorbidities
 • Topic 2: Next generation imaging and image-guided diagnosis and therapy for cancer
 • Topic 3: Personalised oncology: innovative people centred, multi-modal therapies against cancer
 • Topic 4: Access and integration of heterogeneous health data for improved healthcare in disease areas of high unmet public health need

Deadline for full proposals: 20 September 2022
Call web page: https://bit.ly/3njHZhf

IHI – call 2 is a two-stage call for proposals with the following topics:

 • Topic 1: Cardiovascular diseases – improved prediction, prevention, diagnosis, and monitoring
 • Topic 2: Setting up a harmonised methodology to promote uptake of early feasibility studies for clinical and innovation excellence in the European Union

Deadline for short proposals: 20 September 2022
Call web page: https://bit.ly/39T3EKe

Les videre

Utlysning av Kvinnehelsefondet og Fondet for barn og unge for perioden 2023-2025

Frist for innsending er 26. september 2022 klokken 23.59.

Søknader merkes med full tittel  i emnefeltet og sendes forskning@sanitetskvinnene.no

For perioden 2023 – 2025 lyses det ut midler fra våre to fond, (1) Kvinnehelsefondet og (2) Fondet for barn og unge.

Vi etterlyser spesielt forskningsprosjekter som fokuserer på sykdommer og lidelser som er underprioriterte i behandling og forskning, som har kunnskapshull og er tabubelagte.

Prosjektene må være i tråd med vår forskningsstrategi, «Kvinnehelse fra vugge til grav 2018-24» og innenfor våre 6 prioriterte forskningsfelt

https://sanitetskvinnene.no/forskningsprosjekter/norske-kvinners-sanitetsforenings-forskningsfond

Erasmus+ tilsettmobilitet

Alle tilsette ved Universitetet i Bergen kan få stipend til utveksling til ei institusjon, organisasjon eller universitet i Europa gjennom Erasmus+.

Hovedinnhold

Målet med tilsettmobilitet er at dei tilsette kan få opplæring, ny kunnskap og nye erfaringar gjennom utveksling, i tillegg til å auke det internasjonale samarbeidet mellom UiB og europeiske institusjonar i EU-landa, Island, Lichtenstein, Makedonia, Serbia og Tyrkia. Alle tilsette ved UiB kan søkje om stipend, også teknisk-administrativt tilsette og stipendiatar.

Frist 20 august

https://www.uib.no/foransatte/92416/erasmus-tilsettmobilitet

Læring, stress og mestring; En forelesning for phd-kandidater og yngre forskere

UiB Ferd i samarbeid med Bedriftshelsetjenesten, tilbyr: En forelesning om vanlige stressreaksjoner i intensive læringssituasjoner, hvordan vi kan håndtere stress og jobbe på lag med stressreaksjonene og noen enkle arbeidstips for å jobbe smart.

Foredraget holdes av Andreas Hillestad Schei. Han er utdannet psykolog med ekspertise innen rådgivning, undervisning, ledertrening og meditasjon. Han engasjert i å hjelpe mennesker finne sine egne ressurser og styrker for å lykkes i hverdagen.

https://www.uib.no/hms-portalen/154261/l%C3%A6ring-stress-og-mestring-en-forelesning-phd-kandidater-og-yngre-forskere

Bygg nettverk ved hjelp av LinkedIn

Hvordan nå ut til et større nettverk av kollegaer og arbeidsgivere? Er du nysgjerring på hvilke arbeidsgivere som nå ansetter folk og hvilken kompetanse de ser etter? Hvilke type engasjementer er dine kollegaer involvert i? Har du noen gang lurt på hvordan kompetansen din vil bli verdsatt av næringslivet?

https://www.uib.no/ferd/155624/bygg-nettverk-ved-hjelp-av-linkedin