Kategoriarkiv: K2Nytt Uke 25

Ukens leder

GOD SOMMER!

Når dette skrives, sender vi inn forslag til budsjett for 2023. Det er også i år et ambisiøst budsjett gitt rammene og som tar høyde for de utfordringer vi ser i det kommende år når det gjelder økonomi. Hovedfokus siste halvår har vært økonomien grunnet Kunnskapsdepartementet sine utspill om kutt i grunnbevilgningen til alle universitetene knyttet til pensjon, effektivisering, reiser og annet. Det vises til dekan Per Bakkes e-post i dag. Medisinsk fakultet har gjort opp et budsjett for 2022 med et underskudd på kr 30 mill mens K2 har 12 mill kr i underskudd. Det gjør driften av vanskelig. Men som Per Bakke sier, står vi sammen i dette, skal vi klare å komme gjennom denne perioden. Mitt mål er at vi til og med skal komme styrket ut av den. Det er gjerne i motgang at en blir innovativ og helt nye ideer skapes. Så her en utfordring til dere alle: Hjelp oss å tenke ut hvordan vi kan klare oss med litt færre arealer, litt færre folk og litt mindre midler via K2, og hvordan vi kan skape mer inntekter som viser igjen i K2s budsjetter. Dette kan hjelpe oss å fjerne dagens krav fra Fakultetet, at vi inntil videre og med noe unntak ikke får lyse ut nye stillinger. Det er jo en trasig situasjon vi må komme uss ut av så fort som mulig!

Etter en kald og våt juni har vi i dag endelig fått smake varmen. Vi forbereder oss nå på sommerferien. Våren har for de fleste vært en travel tid med søknader, OSKE og alle avslutningene på slutten av terminen. Så det skal bli godt å få noen uker med fri for å gjøre helt andre ting. Det er viktig for å lade batteriene slik at vi kan starte høsten med ny energi og arbeidslyst. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle for flott innsats denne halvåret. Ha en riktig god sommerferie!

Pål

Info om phd og postdoc-stillinger fra fakultetet

Grunnet en presset økonomisk situasjon ved MED ser vi oss dessverre nødt til å iverksette følgende tiltak relatert til rekrutteringsstillingene (phd og postdoc-stillinger):

  1. Det vil ikke bli lyst ut frie rekrutteringsstillinger høsten-22
  2. Det vil bli lyst ut 3 phd stillinger høsten-22 forbeholdt forskerlinjestudenter
  3. Avgjørelse om det skal utlyses frie rekrutteringsstillinger vår-23 vil bli truffet mot slutten av høsten-22 når vi ser hvordan økonomien utvikler seg.
  4. Løfter om rekrutteringsstillinger i forbindelse med allerede innvilgende eksterne søknader, vil bli innfridd, men ansettelse i slike stillinger høsten-22 må utsettes til tidligst 1. januar-23.
  5. I de tilfeller hvor det allerede er skrevet kontrakt om ansettelse høsten-22, kan dette gjennomføres
  6. Ordningen med tildeling av rekrutteringsstillinger til eksterne prosjekter (https://www.uib.no/med/129390/tildeling-av-rekrutteringsstillinger-til-eksternfinansierte-prosjekter) stanses foreløpig og gjelder dermed ikke for søknader med søknadsfrist etter 01.09.22. For eventuell tildeling av rekrutteringsstillinger til store prosjekter kontaktes forskningsseksjonen.

Melding fra IT-avdelingen

SAFE – harmonisering av betaling for diskbruk og lagring UiB har en godt etablert praksis med betaling for bruk av disk til lagring av data. Formålet er både å fordele kostnader ut fra faktisk bruk, og samtidig skape en bevissthet rundt hvor mye man tar var på av data og bidra til ryddig og sletting av det man ikke trenger ta vare på. For å hjelpe UiBs forskere og studenter til å behandle sensitive data på en trygg og sikker måte etablerte UiB i 2015 en egen tjeneste med dette formålet, SAFE.

Les videre

Kreftforeningens pionerprosjekter åpner for søknader

Vi lyser ut 10 millioner kroner i støtte til tidlig-fase utforskning av helt nye og innovative forskningsideer med potensiale for viktige fremskritt på kreftområdet. I år inviteres både forskningsinstitusjoner og private bedrifter til å søke midler.

 

Hvert prosjekt kan tildeles inntil 2 millioner kroner med prosjektperiode på 1-2 år. Utlysningen åpner senest 1. juli, og søknadsfristen er 15. september 2022.

Informasjon om utlysning av forskningsmidler – Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som jobber med demens og hjerte- og karsykdommer ved lokalt arbeid, politisk påvirkning og støtte til forskning.

Hvert år tildeler de midler til hjerte- og karforskning og demensforskning, samlet inn fra givere.

Følgende utlysninger har søknadsfrist 1. september 2022: – Midler til drift og/eller nettverksstøtte innen demensforskning – Midler til postdoktor og stipendiat innen hjerte- og karforskning Spre gjerne denne informasjonen til aktuelle forskere og forskningsmiljøer.

Eventuelle spørsmål kan rettes til forskning@nasjonalforeningen.no

Karrieredag for alle ph.d.-kandidater og postdoktorer ved Det medisinske fakultet – onsdag 19. oktober

Vi vil med dette informere om karrieredagen 2022 som vil bli holdt onsdag 19. oktober fra klokken 09.00 til 16.00 i auditorium 1, i BB-bygget. I tillegg til innlegg fra representanter fra UiB og eksterne aktører, vil uteksaminerte kandidater oppdatere oss på hva de har gjort etter fullført forskerutdanning. Dagen avsluttes med en rekke relevante workshops. Det serveres lunsj, og det vil være god tid til mingling mellom de ulike delene.

Detaljert program og informasjon om påmelding vil komme etter hvert, men hold gjerne av dagen!

Mvh
Ph.d.-koordinatorteamet

CCBIO course CCBIO905 – Methods in Cancer Biomarker Research, September 27-29, 2022, in Zoom

We are happy to invite you to the coming CCBIO course this fall: CCBIO905 – Methods in Cancer Biomarker Research, September 27-29, 2022, as a fully digital event in Zoom.

This course focuses on the full panel of standard and advanced methods with relevance for cancer biomarker research. The intention is to provide an understanding of the various methodologies and their application in basic and translational cancer research. The course further covers relevant topics like optimal sample collection and biobanking.

Les videre