Kategoriarkiv: 2022

Bli med på OSKE desember 2022!

Foto/ill.: Paul André Sommerfeldt

Nå nærmer det seg den tiden igjen, OSKE12 kjøres i desember og vi trenger deres hjelp.

Administrative ansatte er nødvendig for at OSKE12 i MED12 7. desember skal gå rundt. Denne gangen er det 91 vurderingsmeldte studenter som skal ta eksamen. Det planlegges 4 sløyfer i BB-bygget som kjøres 2 ganger, før og etter lunsj.  I påmeldingsskjemaet velger du hvilke dager du kan delta. Vi ønsker at de som er på sløyfer kan være med å rigge (og rydde) den sløyfen de skal være på.


Foto/ill.: Paul André Sommerfeldt

Påmeldingsskjema: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=13153483

Vi ønsker å få på plass sløyfene i god tid før OSKE12, og det er derfor ønskelig med tilbakemelding seinest fredag 28.oktober

Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta! Av erfaring vet vi at mange synes det er utrolig kjekt å få være med på OSKE12. Det er en fin mulighet til å treffe kolleger du ikke ser hver dag, og få et innblikk i hvordan eksamen til studentene fungerer. I tillegg får dere servert gratis lunsj og har mulighet til å mingle i lunsjen.

Dersom dere har spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt! 
Ingvild Lekven Jonsvoll – 55585407

Kurs Horizon Europe- Grant week

I samarbeid med Forskningsrådet vil det tilbys kurs i Bergen for alle som jobber med søknader til Horizon Europe.

Foreløpige datoer for kursene er 10., 11., og 12. januar.

Kursene som vil tilbys i grant week er også åpne for forskere. Merk at alle kursene i denne Grant Week er nivå 1 kurs.  Les mer om Grant Week og de ulike kursene her: https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2022/horizon-europe-proposal-writing-focus-impact-10-12-okt/

Kursholder er Europa Media. Påmelding skjer via Forskningsrådet sine nettsider, og her er det først til møllen (kursene er åpne for alle også utenfor UiB og disse blir raskt fulltegnet!). Det vil være påmelding til et og et kurs, ikke hele uken samlet.

Her finnes direktelenken til påmelding for Grant week: https://forskningsradet.pameldingssystem.no/grant-week-b-1-c-1-d-1. Du velger i skjema hvilket kurs man vil delta på:

B.1: Proposal Development
C.1: Research and Innovation Project Management; the first steps
D.1: Basic Finance and Budgeting in Horizon Europe

 

CCBIO junior symposium October 6th 2022

We are happy to welcome you all to the first CCBIO Junior Scientist Symposium this semester, October 6th, 2022. This seminar series is a perfect place to meet and interact with other young scientists and we are very happy to announce that for the first time in years – it will be physical attendance only. We are very excited that Vladan Milosevic, a researcher at CCBIO will present the Hyperion – Image Mass cytometry System as our keynote presenter this time. As the debate in Norway is currently intense on what true women’s health is, we are looking forward to the presentations of our local junior researchers on topics related to 3D culturing of both ovarian and vulva cancer. We will also get updates on a clinical study investigating biomarkers for risk of blood clots during pregnancy. Finally, we will learn about mimicking clonal architecture in AML.

Please register within October 3rd at 11.00 as FREE LUNCH is included.
When: Thursday October 6th, 2022 at 09:00 – 13:00
Where: B307, Sentralblokka, Haukeland University Hospital
RegistrationLink (Also even if you have registered for CCBIO901 in Studentweb.)
General information: More information about the Junior Scientist Symposia can be found here.

ECTS: Part of CCBIO901, with 3 credits (participation in the program through 2 terms.) All are however welcome for non-ECTS drop-in on each individual symposium. Perhaps you spot an interesting topic? Just remember to register!

Program

Les videre

Looking for partners and joining consortia (short webinar)

Dette kurset vil hjelpe deg å forstå hvilken type partnere du skal se etter i Horizon Europe, hvis du foreslår et samarbeidsprosjekt i Horizon Europe eller bare leter etter et konsortium å bli med i.

Du vil lære hva som kjennetegner et vinnerkonsortium i Horizon Europe, og du vil få praktiske råd og verktøy som du kan bruke når du søker etter prosjektpartnere.

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2022/a2.3—looking-for-partners-and-joining-consortia-short-webinar-17-okt/

Hovedoppgavesymposium medisin, 12. oktober

For kull 17B, som første kull (på grunn av flere semestre med coronarestriksjoner), vil det bli arrangert et «Hovedoppgavesymposium» i auditoriet i Armauer Hansens Hus.
Vi inviterer alle interesserte ved fakultetet til symposiet!

Sted: auditoriet i Armauer Hansens hus
Tid: onsdag 12. oktober kl. 9.00 – ca. kl. 14
Stikk gjerne innom i løpet av denne tiden, og få med litt av symposiet!

Alle hovedoppgavene som leveres nå i høst skal presenteres i dette symposiet. Fra hver oppgave lages en vitenskapelig poster på en side i PowerPoint, og denne presenteres muntlig. Presentasjonene foregår fortløpende som «one-minute-madness», hvor hver student får ett minutt til å gi et hovedbudskap fra sin oppgave.

Posterne vil også presenteres i en digital utstilling på nett, slik at alle som får nysgjerrigheten pirret av presentasjonen kan finne mer detaljer.

Er du veileder? Nominasjon av gode oppgaver
Vi vil gjerne dele ut priser til de beste oppgavene, og de (inntil tre) oppgavene ønsker vi også skal bli presentert grundigere. Vi vil derfor gjerne at de studentene eller veilederne som mener at oppgaven er ekstra interessant eller ekstra god, nominerer sin oppgave. De som blir foreslått, blir vurdert av en komité, og får holde et 10-minutters foredrag om sin oppgave på symposiet i stedet for en ett-minutts presentasjon av posteren.

Frist for nominasjon av oppgave: fredag 7. oktober. Forslag sendes til arne.tjolsen@uib.no.

Beste hilsen
Arne Tjølsen – leder Akademisk søyle

Join us on October 13th to explore the use of AI in cancer and possible EU opportunities!

We bring together national stakeholders within Artificial Intelligence (AI) and cancer to highlight key achievements in Norway and build momentum towards EU R&I collaborations within Horizon Europe, EU4Health and Digital Europe.

When: Thursday, 13th October 9.30-13.00
Where: Vitensenteret, Kongens gate 6 in Oslo / hybrid livestream available

Programme and registration

Les videre

Dialogmøter

I arbeidet med ny strategi gjennomfører UiB dialogmøter med ansatte og studenter ved fakultetene. Fredag 14. oktober arrangeres det et fellesmøte for Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Fakultet for kunst, musikk og design, Det medisinske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Vi oppfordrer alle som har anledning til å delta. Informasjon om møtet finner du på nettsiden nedenfor – som oppdateres med lenke til det digitale møtet i forkant av arrangementet:

https://www.uib.no/strategi/156795/digitalt-dialogm%C3%B8te-fakultetene

Lecture: Mast cells – versatile effector cells in inflammatory conditions

The Bergen Research School in Inflammation has the pleasure to invite you to a lecture by

Prof. Gunnar Pejler
Department of Medical Biochemistry and Microbiology
Uppsala University

Mast cells – versatile effector cells in inflammatory conditions

12th October 2022
BBB, Auditorium 4, 10:15

More information here

Ukens leder

Langsiktig strategi og karrierebygging

God forskning krever strategi, ikke bare faglig, men også for å ha en infrastruktur og økonomi til å sette forskningsplanene ut i livet. Dette betyr at vi må ha både kortsiktige og langsiktige mål. Man trenger ikke løpe etter enhver «ball» og forskningsmulighet, men du må fokusere på din «ball» og jobbe strategisk med forskningsfinansiering kompetanseoppbygging

Søknadsskriving er en lang prosess. Jo lengere tid du bruker, jo bedre. Selvsagt trenger større prosjekter og søknader mer tid. Posisjonering begynner flere år før selve søknaden: hva trenger du på CVen din for å være en konkurransekraftig søker. Konseptutvikling: omkring et år før fristen. Og bruk helst 6 måneder for foredlingen og selve skrivingen

Forskningsgruppelederne må hjelpe de yngre frem. De som etterhvert skal bli gruppeledere må få seniore forfatterskap og «co-PI»-posisjoner i søknader. Man kan søke mindre fond som er lettere å få tilslag på, dra på konferanser, bli med i nettverk og øve sin kritiske sanse med å være reviewer. Fremtidens gruppeledere må hjelpes inn i karriereprogrammer og bygge opp sin undervisningskompetanse og UiB har mange tilbud for yngre forskere (for eksempel UiB Ferd https://www.uib.no/ferd), bruk dem!

Nå er utlysninger i Horizon Europe kommet og flere av utlysningene i arbeidsprogrammet 2023-24 vil passe flere av våre grupper godt. Ta kontakt med Susanna Pakkasmaa om du planlegger å søke – på den måten kan du komme i gang i god tid og skrive en søknad som fører til bevilgning.

Neste uke er det EU Research & Innovation Days (https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days). Hvis du vil bli klokere på hva som skjer i Europa, følg den digitale konferansen.

God helg når den tid kommer
Eystein og Susanna

Tilbud om helsekontroll 2022 for ansatte og studenter som arbeider i risikofylt arbeidsmiljø

Ansatte og studenter ved UiB som arbeider i risikofylt arbeidsmiljø, kan ha krav på helsekontroll. Informasjon om helsekontroll er nå tilgjengelig på HMS-portalen.

Arbeid og arbeidsplassen skal tilrettelegges slik at ansatte og studenter ikke blir utsatt for helseskade. Helsekontroll kan bidra til å forebygge sykdom og helseskader, og avdekke uheldig påvirkning fra arbeidsmiljøet.

Ansatte og studenter skal gjennomgå helseundersøkelse før arbeidsoppstart hvis de skal jobbe med:

Ansatte og studenter som jobber i risikofylte arbeidsmiljø skal ha tilbud om egnete helsekontroller dersom risikovurdering påviser helserisiko knyttet til eksponering av:

Linjeleder skal sørge for at overforstående ansatte og studenter får egnet helsekontroll.

Hvis dere trenger å bestille time for en slik helseundersøkelse, kan dere ta kontakt med Bedriftshelsetjenesten på e-post: bht@uib.no  Vi holder til i Christies gate 20, 1. etasje (inngang fra Muséplass).

Digital frukost@Forskningsdagene: Can we find the solution to the antibiotic resistance crisis in the ocean?

The World Health Organization (WHO) states that antibiotic resistance is one of the biggest threats to global health, food security, and development today. A growing number of infections are becoming harder to treat as the antibiotics used to treat them become less effective. In addition to reducing the overuse of antibiotics, we need to discover and bring new antibiotics to market. This is a formidable challenge, but perhaps part of the solution can be found in the ocean?

In conjunction with Forskningsdagene, the Norwegian annual research festival, this Digital frukost will have a special focus on this year’s theme – the Ocean. Join us for a digital one-hour breakfast where we will explore if the solution to the antibiotic resistance crisis can be found in the ocean.

https://www.uib.no/fg/bioinformatikk/156556/digital-frukostforskningsdagene-can-we-find-solution-antibiotic-resistance

Webinar om Internasjonalt kunnskapssamarbeid i en endret verden

Webinaret vil finne sted den 29. sept fra kl 10:00-11:30 (digitalt)

Om webinaret
«Verden er i endring. Spenninger og konflikt øker. Hvordan kan norsk kunnskapssektor styrke og videreutvikle internasjonale samarbeidsrelasjoner, samtidig som sikkerhet og forskningsetikk ivaretas?

I dette webinaret vil seniorforsker Hans Jørgen Gåsemyr ved NUPI presentere en kartlegging av utfordringer og behov sett fra norsk sektor knyttet til internasjonalt kunnskapssamarbeid utenfor Europa. Kartleggingen er gjennomført i tilknytning til arbeidet med retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid, som HK-dir og Forskningsrådet sammen utvikler på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Webinaret avrundes med en paneldebatt der representanter fra kunnskapssektoren diskuterer funnene fra rapporten».

For påmelding til seminaret og for mer informasjon om arbeidet med ansvarlig internasjonalt samarbeid følg lenken Webinar: Internasjonalt kunnskapssamarbeid i en endret verden (hkdir.no)

Spectral flow cytometry

Vi har fått en ny maskin på kjernefasiliteten for Flow Cytometry, en Sony ID7000 som vil utvide våre muligheter innen flow cytometri.

Jeg vil gjerne invitere dere alle til en introduksjon til spektral flow cytometri teknologien og mulighetene vi nå vil ha tilgjengelig. Introduksjonen holdes på HUS – Sentralblokka Undervisningsrom D305 kl 09.00-12.00 tirsdag 27. september.

Dette er en femlasermaskin (inkludert en UV-laser) med muligheten til å analysere opptil 40+ markører samtidig.

Alle er velkomne

Forskningsstipend til utenlandsopphold i 2023

Det medisinske fakultet minner om at alle universitetsfinansierte stipendiater og postdoktorer kan søke om økonomisk støtte til utenlandsopphold. Tilsatte i eksternfinansierte stillinger må søke sin finansieringskilde om støtte.

Det søkes da støtte til utenlandsopphold for 2023.

Vi ber om at instituttene informerer sine ansatte om søknadsfristen, og gjeldende retningslinjer. Instituttene må sette sin frist tidligere. Vi gjør oppmerksom på at det kom nye søknadsskjema og satser i 2021, og at det er disse skjema som må benyttes.

Informasjon om hva ansatte kan søke om finner du her: Finansiering av utenlandsopphold for stipendiater og postdoktorer ved MED | Det medisinske fakultet | UiB

Informasjon på engelsk: Financial support for stays abroad for PhDs and Postdoctoral Fellows | Faculty of Medicine | UiB

Fakultetet har kun mulighet til å delfinansiere utenlandsopphold, så alle oppfordres til også å søke eksterne midler gjennom andre ordninger.

Forskningsrådets stipendbase for forskermobilitet https://www.euraxess.no/funding/search

Alle søknader skal sendes til fakultetet samlet fra instituttet, med signaturer og vedlegg.

Søknader mottatt etter fristen vil ikke bli behandlet!

Send søknaden til instituttet v/ irene.hjelmaas@uib.no innen fristen som er 28.09.2022.

Invitasjon til workshop for forskere 7. oktober 2022: Horizon Europe Success Factors

EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa, finansierer en rekke ulike forsknings- og innovasjonsaktiviteter, inkludert grunnleggende forskning, anvendt forskning, innovasjonsprosjekter og nettverksaktiviteter, og tilbyr muligheter for forskere innenfor alle fagfelt og på alle karrieretrinn.

Som en oppfølging av Horizon Europe Info Day @UiB 14. januar og Horizon Europe Inspiration Workshop 13. mai arrangeres det en ny workshop for forskere, Horizon Europe Success Factors, fredag 7. oktober 2022 fra kl. 09.15 til kl. 15.00 på Hotel Scandic Bergen City.

Universitetsledelsen ønsker at flere skal søke og delta i EU-finansierte prosjekter for å realisere flere forskningsaktiviteter ved UiB. Vi inviterer derfor UiB-forskere til å delta på workshop 7. oktober, og oppfordrer fakultetene til å videreformidle invitasjonen til forskere og fagmiljøer. Dette er en del av det bredere mobiliseringsarbeidet mot EU-programmer ved UiB, og følger opp tidligere Horisont Europa-arrangementer ved UiB.

På arrangementet 7. oktober vil programmet veksle mellom plenums-, parallell- og minglesesjoner. Det vil være parallellsesjoner i mindre grupper hvor forskerne får råd og kan stille spørsmål om de forskjellige delene av en søknad til Horizon Europe. Det vil også være presentasjoner om strategisk nettverksbygging, og paneldebatter hvor forskere og forskningsrådgivere fra UiB deler sine erfaringer og gir råd om søknadsskriving, med fokus på bl.a. policy-orientering og evalueringsprosessen.

I minglesesjonene kan forskerne gå rundt til ulike stands og stille spørsmål om Horisont Europa og avtale oppfølgingsmøter med det administrative støtteapparatet ved UiB.

Program og påmelding her, påmelding innen 30. september

Innleggene vil bli holdt på engelsk.

Kontaktperson for arrangementet er Vivil Valvik Haraldsen, Forsknings- og innovasjonsavdelingen.

How to write competitive proposals for the ERC Consolidator and Advanced Grants

The competition for ERC Grants can be daunting, but UiB has many examples of researchers who have won and enjoy the academic freedom of an ERC grant. Find out how to best prepare your application with this digital workshop. The Consolidator Grant stipend is for mid-career researchers (7-12 years after their PhD is defended) who would like to propose a groundbreaking and risky project that they could not finance anywhere else. Researchers with more than 12 years of experience are eligible to apply for the Advanced Grant.

This course explains how to convey your research concept in a way that convinces both the ERC panel and your expert evaluators, and maximises your chance of success.

8-9 November, Zoom

https://w3.uib.no/en/boa/122495/how-write-competitive-proposals-erc-consolidator-and-advanced-grants

Forskningsfondet – utlysning midler 2022

Forskningsfondet for Astma og Allergi har som formål å fremme forskning innen astma- og allergiområdet.

I 2022 deler fondet ut inntil 500 000 kroner til forskningsprosjekter og/eller andre prosjekter som fremmer forskning, for eksempel pilotprosjekter. Astma- og allergiområdet kan berøre mange ulike fagfelt, og vi oppfordrer alle fagmiljøer, på alle nivå, til å søke dersom deres forskning kan være relevant for våre diagnosegrupper.

Søknadsfrist 2. oktober 2022

Kriterier for søknad
• Fremme forskning innen astma- og allergiområdet
• Holde dialog med Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) underveis i arbeidet
• Prosjekter med fokus på barn vil få noe prioritet
• Søknad skrives på eget søknadskjema som kan lastes ned fra nettsiden.

Lenke til søknadsskjema

UiB Ferd – karrieresenter for yngre forskere

UiB Ferd karrieresenter støtter doktorgradskandidater, postdoktorer, forskere og førsteamanuenser ved å tilby karrieresamtaler og ulike kurs. Legg merke til kommende kurs i utarbeidelse av datahånderingsplaner og kurs i akademisk skriving og presentasjonsteknikk. Det spesifiseres at målgruppen for kurset i akademisk skriving og presentasjonsteknikk er forskere ved Det medisinske fakultet.

Suksessfaktorer for Horisont Europa

Velkommen til det tredje store arrangementet om Horisont Europa for UiB-ansatte, fredag 7. oktober. Denne gangen handler det om suksessfaktorer for å lykkes med søknader om finansiering – strategisk nettverksbygging, søknadsskriving og evaluering av søknader – men også om hvordan vi knytter et forskningsprosjekt til de store, globale utfordringene.

Tid: 07.10.2022 – 09.00–15.00

Sted: Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2-7

Mer informasjon og lenke til påmelding finner dere her.

Seminarserie Senter for ernæring, mandag 3. oktober

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tittel: What are ultra-processed foods (UPF) and are they bad for our health?
Foreleser: Helle Margrethe Meltzer, Dr.philos
Moderator: Hanne Rosendahl-Riise
Tid: Mandag 3. oktober 2022 kl. 15.00-16.00
Sted: Aud. 4, BB-bygget

The term “ultra-processed food” is in the air – we hear it ever more often in public as well as scientific debates about our foods and diets. The seminar will attempt to define UPF, highlight the pros and cons and give an update on the literature on associations between UPF and health.

Helle Margrethe Meltzer is Dr.philos, dietitian, former head of research at the Norwegian Institute of Public Health, and member of the National Nutrition Council.  Dr. Meltzer has set the standard and her mark on nutritional research for several decades. She has had an extensive and impressive research career focusing primarily on food safety and nutritional exposure in pregnancy and childhood. At present, she is a member of the New Nordic Nutrition Recommendation 2022 Committee, specifically responsible for integrating sustainability into the new recommendations.

Det blir lett servering.
Velkommen!

Brusseloppdatering 20.09.2022

State of the European Union 2022
Onsdag forrige uke i Strasbourg la kommisjonspresidenten, Ursula von der Leyen, fram den årlige “State of the European Union” (SOTEU). Talen omhandlet fjorårets oppnåelser og de fremtidige planene til kommisjonen for 2023. En stor del av talen omhandlet den pågående situasjonen i Ukraina, og utfordringer knyttet til energiforsyning og prisøkninger på strøm for europeiske borgere. På agendaen fremover er det flere nye initiativer rettet mot EUs satsningsområder innenfor energi, klima og digitalisering.

Demokrati og europeiske verdier ble understreket som essensielt for tiden fremover. I denne anledning ble “Defence of Democracy package” introdusert som et verktøy for å forhindre utenlandsk innblanding i EU.

Det kom frem totalt 29 nye initiativer, som alle er koblet opp mot en av kommisjonens seks hovedprioriteringer:

Les videre

Ukens leder

Pål Rasmus Njølstad

Medarbeidersamtaler
Det er tid igjen for de årlige medarbeidersamtalene. Disse er et ledd i målrettet ledelse og medarbeiderutvikling. Derfor er de årlige, systematiske og gjensidig forberedte personlige samtaler mellom en medarbeider og nærmeste overordnede. Alle ansatte som har hovedstilling ved UiB, skal ha medarbeidersamtaler. Dette inkluderer også stipendiater. For ansatte med bistilling kan leder bli enig med den ansatte at det ikke er nødvendig.

Nytt fra i fjor er at det ikke er nok at medarbeidersamtalene tilbys – de skal også gjennomføres. Medarbeidersamtalene er en viktig arena for å avklare forventninger til prestasjoner, gi gjensidig tilbakemelding og innsikt i hverandres arbeidssituasjon og ta opp arbeidsmiljø og forhold ved arbeidsplassen. Samtalen skal knyttes opp til K2s strategiske planer og være et reelt og resultatorientert ledelsesverktøy for å oppnå fastsatte mål.

Elementer knyttet til livsfase kan tas opp som tema. Samtalen skal videre nyttes til å avdekke kompetansebehov, endring og utvikling. Innholdet i medarbeidersamtalen skal fokuseres rundt forhold leder og medarbeider kan gjøre noe med.

Det er viktig å kommunisere hva man ønsker å oppnå i medarbeidersamtalen og tilrettelegge for den fortrolighet som trengs for at samtalen skal ha merverdi for begge parter. Dette kan være en gradvis prosess som kan ta noe tid.

Overfor utenlandske medarbeidere er det viktig å ha oppmerksomhet på deres behov for å forstå overordnede strategier og mål for virksomheten, betydningen av et godt og inkluderende arbeidsmiljø og den enkeltes muligheter for bidrag til felleskapet. Aktuelle tema kan også være deres sosiale nettverk, tillit vis a vis leder og kolleger, opplevelse av tilhørighet og i noen tilfeller tilrettelegging og integrering også utenfor arbeidsplassen.

Som en naturlig del av resultatvurderingen og forventningsavklaringen inngår den avtalefestete samtalen rundt lønnsforhold som en del av medarbeidersamtalen. Det er da viktig å huske på at vi har etablerte systemer for lønnsforhandlinger. Det pågår som dere vet lønnsforhandlinger nå i høst.

Jeg har som instituttleder ansvar for at alle medarbeidere gjennomfører årlige medarbeidersamtaler og er ansvarlig for at resultatene fra samtalene tas med i enhetens planer og budsjett. Det er ikke mulig å gjennomføre dette for alle K2s ansatte, slik at gjennomføring av samtalene er delegert. Jeg har medarbeidersamtaler med forskningsgruppelederne, mens de igjen har ansvar for deres gruppemedlemmer. Når det gjelder administrativt ansatte, har administrasjonssjef Maria Holmaas ansvaret.

Oftest synes jeg tiden går fryktelig fort om høsten, og plutselig er det jul. Det er derfor lurt å komme i gang med medarbeidersamtalene så snart som mulig. Lykke til!