Kategoriarkiv: K2Nytt Uke 21

Invitasjon til utdanningskonferanse 30. – 31. august , Bergensbaserte AMEE

Velkommen til lokal utdanningskonferanse (AMEE) ved fakultetet mandag 30. august – tirsdag 31. august!

Målgruppe for samlingen er undervisere på profesjonsstudiene, emne- og programansvarlige, studie- og programkoordinatorer. Påmeldingsfrist: 2. august på denne lenken

Invitasjonen er også tilgjengelig på Enhet for læring sine nettsider: Lokal utdanningskonferanse i regi av Det medisinske fakultet UiB 30. – 31. august 2021 | Enhet for læring | UiB

Invitasjon

 

NorDoc – nettverk for ph.d utdanning

NorDoc er et nordisk nettverk for ph.d.-utdanning innenfor helsefag. Det årlige «PhD Summit» bringer ph.d.-kandidater fra nordiske land sammen for en konferanse med både faglig innhold og nettverksbygging, med fokus på nordiske komparative fortrinn og hvordan man kan få mest ut av sin forskerutdanning. Konferansen skjer i tilknytning til en sommerforskerskole med kurs for ph.d.-kandidater, mens selve konferansen er åpen for både kandidater, postdocs, veiledere og andre som har interesse av forskerutdanningen.

 

I juni 2022 skal Bergen og MED være vertskap for sommerforskerskolen og «PhD Summit». Konferansen vil bli lagt inntil Bergen Summer Research School (BSRS) og foreløpig er planen at tema vil være fokusert rundt bærekraft og ulikhet i forskning. Dette er både i samsvar med BSRS sitt tema for 2022 og UiBs sterke posisjon når det gjelder arbeidet med bærekraftsmålene.

 

For å arrangere konferansen vil det bli satt ned både en faglig komite og en praktisk arrangementskomité. Vi ser nå etter personer som kan sitte i faglig komite. De skal være med å lage program og faglig innhold for konferansen. Vi trenger både fast vitenskapelig ansatte og en eller to ph.d.-kandidater. Vi ber om at interesserte melder seg innen 4. juni til phd@med.uib.no   

 

Det skal også tilbys kurs til ph.d.-kandidater I forbindelse med konferansen, vi oppfordrer derfor fagmiljøene til å planlegge ph.d.-kurs I juni 2022 og melde disse via instituttene til Programutvalget innen 15. oktober 2021.

 

Se gjerne også informasjon om årets konferanse i København – til inspirasjon eller påmelding : https://healthsciences.ku.dk/phd/nordoc-summer-school/

 

Disputas – Gunnar Reksten Husebø

Prøveforelesning:               Onsdag 02. juni 2021 kl. 10.15

Oppgitt emne:                          “Astma og KOLS i relasjon til Covid-19 pandemien”

Disputas:                              Onsdag 02. juni 2021 kl. 12.15

Avhandlingens tittel:               “Systemic inflammatory markers as predictors of longitudinal outcome in COPD”

  1. opponent: Professor Eva Rönmark, Umeå Universitet, Sverige
  2. opponent: Professor Jan Kristian Damås, NTNU
  3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Bjørn Blomberg, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Silke Appel.

Lenke til digital disputas

Pressemelding

Disputas – Solveig Meyer Mikalsen

Solveig Meyer Mikalsen

Prøveforelesning:               08 – juni 2021 kl. 10.15

Oppgitt emne:                          “Fastsettelse av referanseområder og beslutningsgrenser: prosedyrer og fallgruver”

Disputas:                              08 – juni 2021 kl. 12.15

Avhandlingens tittel:     “Essential and Toxic Elements Before and After Roux-en-Y Gastric Bypass”

  1. opponent: Professor emeritus Gunnar Nordberg, Umeå universitet, Sverige
  2. opponent: Professor Bjørn Olav Asvold, NTNU
  3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis II Bettina Riedel, Universitetet i Bergen

Åpent for alle interesserte.

Lenke til digital disputas.

Pressemelding