Kategoriarkiv: 2021

Ukens leder

God Jul!

Så er enda et år snart omme. Høsten oppleves ofte som hektisk pga søknadsfrister, kongresser, møter og nye studentkull. Og semesteret er relativt kort i forhold til vårsemesteret. Så nå når tiden nesten løper fra oss, er det godt å kunne se frem til en høytid med mulighet for ro og ettertanke.

Covid-19 har dessverre blitt en økende utfordring i høst på tross av stor grad av vaksinedekning i befolkningen. Pandemien snur opp ned på forskning og undervisning for de fleste av oss. Hygieniske tiltak som sosial distansering, munnbind og spritvask, samt kommunikasjon og undervisning gjennom digitale medier, har krevd mye av den enkelte og organisasjonene inklusive K2. Men det har vært flott som leder å se hvor godt dere har taklet denne omveltingen med aksept og konstruktive tiltak. Tusen takk!

Selv om vi har lært mye nytt på mange områder gjennom digitale kommunikasjonsformer, er det forståelig at mange begynner å bli slitne av sosial distansering og en rekke hygieniske tiltak. Jeg tror likevel vi kommer til å gå styrket ut av pandemien, selv om det er en del ting som er blitt forsinket eller vanskeliggjort. Og det gjelder å vende situasjonen til noe positivt. Hva kan vi gjøre mer effektivt og bedre? Blir det lettere å finne ro til skriving av søknader og artikler? Kan de nasjonale og internasjonale nettverkene styrkes siden det ikke spiller noen rolle hvor vi bor?

Til tross for covid-19 har 2021 vært et godt år for K2. Medarbeidere har publisert i de beste tidsskriftene og blitt tildelt priser. Medarbeidere har nådd opp i skarp konkurranse om midler fra Norges forskningsråd (Camilla Krakstad, Emmet McCormack, Yenan Bryceson), Kreftforeningen (Camilla Krakstad, Emmet McCormack, Hans Petter Eikesdal, Stian Knappskog), Novo Nordisk Fonden (Bergithe Oftedal, Simona Chera, Stefan Johansson) for å nevne noe. Eva Gerdts fikk prisen for Årets forsknings-/innovasjonsmiljø fra Medisinsk fakultet og Årets forskningsgruppe ved Helse Vest. Videre ble Kong Olav Vs kreftforskningspris som ble tildelt Bjørn Tore Gjertsen. Gratulerer igjen til alle!

Det ser ut til at vi når vårt mål for ekstern forskningsfinansiering for 2021. Det er vi veldig stolt av. K2 koordinerer en SFF-søknad (undertegnede) og er partner på ytterligere en (Anagha Joshi). Vi satser friskt på at i alle fall en av disse når opp! Takk til Silke og Emmet for at de midlertidig var villige til å rykke opp!

For mange er jula årets høydepunkt der familie og venner samles til en høytid fylt av tradisjoner og følelsen av tilhørighet, etterfulgt av romjula som kan gi mulighet for annen aktivitet hjemme i Bergen, turer til fjells eller andre steder. Covid-19 legger dessverre begrensinger på dette også i år, men så får vi anledning til å knytte enda tettere bånd innen egen familie.

Det som de fleste av oss tar for gitt, er ikke nødvendigvis slik for alle. Noen har mistet en de var glad i eller har ingen nære venner eller familie som samles i år. Klarer vi å tenke ekstra mye på disse og kanskje inkludere dem i vår egen julefeiring?

Med ønsker om en fredelig jul og alt godt for 2022.

Ukens leder

Det nærmer seg jul og med det nærmer det seg også en ny runde med søknadsfrister igjen. I den sammenheng vil jeg bare minne på at en skal melde fra via skjemaker at man søker eksterne midler. Dette skal sikre både god søknadsstøtte og at en får tildelt en av våre økonomer for å hjelpe med budsjettet. Og så vil jeg også minne på at det finnes andre finansieringskilder enn NFR, for eksempel EU. Jeg oppfordrer dere til å delta på UiB sin informasjonsdag 14. januar 2022 i aulaen (NB! Krever registrering innen 31.12.21, følg linken for mer informasjon og påmeldingskjemaet.

Jeg håper at dere tar vare på hverandre i denne igjen Corona-pregete førjulstiden, til tross for avlyste felles markeringer.

Ha en riktig god helg!

Utlysning av SPIRE-midler 2022

Det kan nå søkes om SPIRE-midler i følgende 2 kategorier:

 1. SPIRE midler for internasjonale forskningssamarbeid
 2. SPIRE – Gjesteforskermidler

 Les mer om retningslinjer, kategoriene og hvem som kan søke på hjemmesiden: SPIRE – Såkornsmidler | Forsknings- og innovasjonsavdelingen | UiB

Alle søknader skal skrives i eget søknadsskjema.  Se link til søknadsskjema nederst på hjemmesiden.

Søknader sendes på mail til administrasjonssjef Maria Holmaas, email maria.holmaas@uib.no innen 31.12.2021.

Seminar: Cholesterol conversion in the human gut microbiome

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tittel: Cholesterol conversion in the human gut microbiome
Foreleser: Florian Fricke, professor, University of Hohenheim, Tyskland
Moderator: Simon Dankel
Tid: Onsdag 15. desember 2021 kl. 14.00-15.30
Sted: Aud. 4 BB-bygget / Zoom

Florian Fricke is Professor at the Deptartment of Microbiome & Applied Bioinformatics, Institute for Biological Chemistry and Nutrition, University of Hohenheim, Stuttgart, Germany.

Excess blood cholesterol is a risk factor for cardiovascular disease, with clinical interventions aiming to reduce cholesterol uptake from exogenous, dietary sources or inhibiting endogenous cholesterol biosynthesis. Cholesterol metabolism also involves the gastrointestinal microbiota, which has been shown to convert cholesterol to non-absorbable coprostanol. However, the physiological and clinical relevance of gut microbiota-mediated cholesterol conversion remain largely unknown.

Arrangementet streames også via Zoom (klikk her).

Det blir lett servering.

Velkommen!

Utlysning av arbeidsmiljøprisen

Er DU opptatt av godt arbeidsmiljø? Kjenner du noen kollegaer eller miljø som gjør en god innsats for arbeidsmiljø og trivsel?

Det medisinske fakultet lyser ut ARBEIDSMILJØPRISEN til den eller de som har gjort en særlig innsats for arbeidsmiljøet i 2021.

Nominasjon eller søknad sendes her med frist 17. desember 2021.

Prisen deles ut på fakultets HMS-dag den 23. februar 2022, og vinneren tildeles:

 • Heder og ære!
 • Diplom
 • Prispenger på kr. 20.000, – til arbeidsmiljøet

Oversikt over fullstendige kriterier finner du her.

Ukens leder

Økonomien blir strammere

Det er aldri hyggelig å snakke om økonomi når den blir dårligere. Det blir dessverre strammere økonomi fremover.

Korona-pandemien har så langt medført en rekke ekstrautgifter for UiB som nå fordeles på fakultetene alt etter hvor stor deres grunnbevilgning er. Siden Medisinsk fakultet er et av de største fakultetene, får vi derfor et av de største kuttene i budsjettet for de neste tre år. Fakultetet vårt tar mesteparten av regningen, men noe fordeles på instituttene, også her etter størrelsen på grunnbevilgningen. For K2 betyr det et kutt på ca. 2,2 mill kr årlig for de neste tre år.

Dessverre er dette bare begynnelsen. Regjeringen Solberg serverte ved dens avgang et stort kutt for alle universitetene i Norge. En omlegging i pensjonsfinansieringen innebærer at universitets- og høgskolesektoren ikke lenger skal betale pensjonskostnader som en fast prosentsats av lønnsmassen, men betale for faktiske pensjonskostnader gjennom året. Sammen med noen andre innstramninger blir kuttet over en milliard kroner for universitetene samlet sett. Dessverre har den nye regjeringen Støre ikke bare opprettholdt dette, men faktisk gjort det større. Dette er et permanent kutt i grunnbevilgningen til universitetene. Det medfører en svekket økonomi for K2 i årene som kommer. Vi vil forsøke å hindre inndragning av stillinger og søke andre måter å redusere kostnadene på. Og så gjelder det å øke inntektene: ekstern finansering blir viktigere enn noen gang.  Så, stå på med søknader. K2 heier på dere!

I denne nye situasjonen er det viktig at vi har en felles forståelse for utfordringen og at vi må stå sammen om den. Så er det også en mulighet til å tenke nytt og finne nye løsninger som likevel kan bedre våre primæroppgaver: forskning, undervisning, innovasjon og kommunikasjon. Og for ordens skyld: K2 Retreat 2 på Solstrand går som planlagt. Her blir en god anledning til å diskutere på tvers av forskningsgrupper, undervisningsgrupper, personalgrupper og organisatoriske enheter – alternative og bedre måter å arbeide på med noe mindre ressursbruk.

Vi skal klare dette! La oss utvikle et enda bedre K2.

Ha en riktig god helg!

Pål R. Njølstad
Instituttleder

Pandemisenteret starter tverrfaglig PhD-kurs for å lære av koronapandemien

Fra 3. januar til 14. januar tilbyr Pandemienteret et to ukers kurs for studenter om læring av covid 19-pandemien. Kurset er åpent for både PhD og masterstudenter fra alle fagfelt ved universitetet.

Kurset vil være innom både medisinske problemstillinger knyttet til vaksiner, erfaringer fra pandemier i et historisk perspektiv samt juridiske og etiske dilemmaer.

Vi ønsker å ha deltakere fra alle fakulteter derfor trenger jeg deres hjelp å spre info om dette ved alle PhD kandidater ved UiB.

Info om kurset finnes her (ELMED328).

Mvh
Andrea Magugliani
Administrativ leder
Pandemisenteret IGS

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste to ukers litteratursøk på PubMed. Denne gangen inkluderer listen totalt 6 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Jens Vikse.

1. A Gene Signature Identifying CIN3 Regression and Cervical Cancer Survival.
Halle MK, Munk AC, Engesæter B, Akbari S, Frafjord A, Hoivik EA, Forsse D, Fasmer KE, Woie K, Haldorsen IS, Bertelsen BI, Janssen EAM, Gudslaugsson E, Krakstad C, Øvestad IT.
Cancers (Basel). 2021 Nov 16;13(22):5737. doi: 10.3390/cancers13225737.
2. Diagnostic Accuracy of Liquid Biopsy in Endometrial Cancer.
Łukasiewicz M, Pastuszak K, Łapińska-Szumczyk S, Różański R, Veld SGJGI’, Bieńkowski M, Stokowy T, Ratajska M, Best MG, Würdinger T, Żaczek AJ, Supernat A, Jassem J.
Cancers (Basel). 2021 Nov 16;13(22):5731. doi: 10.3390/cancers13225731.
3. Breathing patterns in people with exercise-induced laryngeal obstruction.
Lie AH, Grønnevik I, Frisk B, Røksund OD, Hammer I, Vollsaeter M, Halvorsen T, Clemm HH.
Physiol Rep. 2021 Nov;9(22):e15086. doi: 10.14814/phy2.15086.
4. Thrombosis and Thrombocytopenia after HPV Vaccination.
Johansen S, Laegreid IJ, Ernstsen SL, Azrakhsh NA, Olsnes Kittang A, Lindås R, Gjertsen BT, Vetti N, Mørtberg TV, Sørvoll IH, Holme PA, Ahlen MT, Reikvam H.
J Thromb Haemost. 2021 Nov 24. doi: 10.1111/jth.15604. Online ahead of print.
5. Genetic alterations associated with malignant transformation of sporadic vestibular schwannoma.
Håvik AL, Bruland O, Miletic H, Poulsgaard L, Scheie D, Fugleholm K, Lund-Johansen M, Knappskog PM.
Acta Neurochir (Wien). 2021 Nov 24. doi: 10.1007/s00701-021-05062-0. Online ahead of print.
6. Artifacts on Magnetic Resonance Imaging from Electronic Identification Enablement in Silicone Gel Implants Are Not Negligible.
Kurz KD, Kallevåg Ø, Austrått K, Styr B, Leiknes JB, Krøger P. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2021 Nov 22;9(11):e3941. doi: 10.1097/GOX.0000000000003941. eCollection 2021 Nov.

Ukens leder

Strategi for framtiden – gled deg til Solstranseminaret 24-25 februar

Programmet for strategiseminaret på Solstrand begynner å ta form og blir svært spennende. Et hovedtema blir vårt samarbeid med helseforetakene på Vestlandet. Det blir innlegg av både Eivind Hansen og Per Bakke etterfulgt av paneldiskusjon der vi håper instituttets ansatte vil være aktive. Vi har et godt samarbeid, men det kan bli bedre. Konkurransen om de beste forskerne og underviserne er hard og ressursene knappe. Hvordan kan vi utnytte vårt potensiale best mulig? Vi håper at diskusjonen kan føre til 2-3 konkrete forslag som kan settes ut i livet.

Et annet hovedtema blir forskningsfinansiering med vekt på EU-midler. Vi får besøk av Katie Anders fra forskningsavdelingen og vår utsendte i Brussel, Charlotte Eide. Søknadsmuligheter og informasjon om Digital Europe står på agendaen. Relatert til dette blir det innlegg om innovasjon og hvilke muligheter inkubatorbygget Eitri har å by på.

Videre skal vi ha fokus på undervisning og formidling på ulike plattformer der blant annet leder av Senter for undersøkende journalistikk Per Christian Magnus blir med. Hvordan kan vi formidle forskning på en mer edruelig, men likevel spennende måte uten sensasjonsoppslag som skaper urealistiske forventninger?

De enkelte forskningsguppene og miljøene vil også få mulighet til å presentere seg og det vil også bli en konkurranse, kanskje til og med en OSCE-eksamen – den som kommer få se. Så blir det veldig sosialt å treffes på tvers av yrkesgruppe og campi der K2 er representert.

Ha store forventninger og vær aktiv!

God helg
Eystein Husebye
Visestyrer

NFR FRIPRO 2. februar 2022

Her kommer tre viktige punkt om utlysningen av FRIPRO midler fra NFR i 2022.

1_Søkerwebinarer
NFR inviterer i disse dager til søkerwebinarer for utlysningen Forskerprosjekt 2022 som har frist 2. februar 2022.

Webinarene gir oversikt over utlysningen, søknadstypen og hvordan søknadene blir behandlet. De blir spilt inn slik at man kan gå inn og se de flere ganger.

 • november kl 10 webinar på norsk
 • desember kl 10 webinar på engelsk

Mer informasjon finner dere her:

https://www.forskningsradet.no/nyheter/2021/sokerwebinarer-host-2021/

2_Karantene
Er du prosjektleder for et løpende prosjekt? Du kan likevel søke. Reglen om karantene er fjernet.

3_Skjemaker
Gjør som Pål og Silke sier! Og faktisk som de gjør; meld fra i skjemaker at du skal søke. Vi trenger tilbakemelding for å kunne fordele ressurser både til prosjektbeskrivelsen og budsjett arbeidet.

Ikke nøl; gå inn i dag! 😊 (tar max 45 sekunder)

Registrering av søknad om ekstern finansiering ved K2 / Registration of external funding applications at K2 (uib.no)

Nasjonal erfaringskonferanse om pilotprosjektet med primærhelseteam i fastlegepraksiser

Helsedirektoratet, i samarbeid med deltakende pilotkommuner/fastlegepraksiser, inviterer til konferanse for å dele erfaringer, funn og betraktninger om hvordan det er å jobbe i primærhelseteam (PHT).

Temaer som vil bli belyst gjennom konferansen er:

 • Erfaringer med PHT fra fastlegene, sykepleierne og helsesekretærenes ståsted
 • Kommunene/Kommuneoverlegenes erfaringer med PHT
 • Brukerhistorier
 • Erfaringer med finansieringsmodellene
 • Erfaringer med psykolog i PHT
 • Strukturert oppfølging av pasienter
 • Ledelse i fastlegepraksiser med PHT

En viktig del av konferansen vies også den rykende ferske sluttevalueringsrapporten for 2021 fra evlueringsteamet bestående av UiO, Oslo Economics og Nasjonalt senter for distriktsmedisin. Evalueringsrapporten ferdigstilles kort tid før konferansen.

Se mer informasjon om arrangementet her: Nasjonal erfaringskonferanse – Primærhelseteam

Konferansen åpner for digital deltakelse eller fysisk deltakelse i Helsedirektoratets lokaler. Påmelding gjøres via lenke innen onsdag 12. januar 2022.

Påmelding: Erfaringskonferanse – Primærhelseteam 20. januar 2022

Konferansen er åpen for alle interesserte.

Frister for sending av julepost 2021

Skal du sende julegaver til utlandet, er det greit å se på fristene. For julepost i Norge anbefales 16. desember, pakker vil sendingstiden øke med inntil 2 dager fra 11.12.2021.

For at du skal være sikker på at dine julebrev og pakker kommer frem til mottaker før jul, anbefaler vi å sende innen datoene som er oppgitt for det enkelte land.

Her er fristene når du skal sende brev:

Sverige og Danmark – 14. desember
Resten av Norden – 10.desember
Tyskland – 13.desember
Øvrige Europa – 8. desember
USA og Canada – 6. desember Øvrige land i verden – 1.desember

Her er fristene for julepakker:

Ekspress utland: 21 desember EU
Innland:
– Bedrift og På døren: + 1 dag fra 23. november
– Servicepakken: + 1-2 dager fra 23 november Pakke utland – (CarryOn)  

Mer informasjon om julefrister og fremsendingstider for pakker (pdf)

Ha en fantastisk Jul.

Hilsen Knut-Egil, Nestleder TPS.

Disputas – Christina Saghaug, 9. desember 2021

Prøveforelesning:    Torsdag 09. desember 2021 kl. 10.15

Sted:                                Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28. Prøveforelesningen vil i tillegg strømmes. Se pressemelding for lenke.

Oppgitt emne:                 «Antigenic variation of protozoa»

Disputas:                  Torsdag 09. desember 2021 kl. 12.15

Sted:                                Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28. Disputasen vil i tillegg strømmes, lenke kunngjøres i pressemeldingen

Avhandlingens tittel:       “Genetic variability of proteins involved in metronidazole metabolism and detoxification in Giardia lamblia”

 1. opponent: Professor Norbert Müller, Universitetet i Bern, Sveits
 2. opponent: PhD Pavla Tumova, Charles Universitet, Praha, Tsjekkia
 3. medlem av komiteen: Professor Harald Wiker, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Anette Susanne Bøe Wolff

Åpent for alle interesserte

Pressemelding

Ukens leder

Hovedmål for Det medisinske fakultet

Dekan Per Bakke har satt i gang en prosess der Det medisinske fakultet ønsker å identifisere noen få hovedmål som er felles for hele fakultetet. Det dreier seg om å beskrive mål som vi alle skal/vil/ønsker å arbeide for, og som gjør oss stolte av å være en del av dette fakultetet. Tanken er at dette skal være mål for et gitt tidsrom, feks. fem år.

Noen momenter mht. målene:

 • De bør være noe å jobbe mot og strekke seg etter, men ikke urealistisk å få til og ikke være avhengig av usannsynlige bevilgninger
 • De må være del av det oppdraget Det medisinske fakultetet har som universitet og i tråd med strategier for K2, fakultet og UiB
 • De må kunne integreres med andre institutt
 • De bør kunne måles – oppnådde vi det som var målene?

Prosessen ved K2 vil gå gjennom forskningsgruppene som har fått denne informasjonen for vel en uke siden. Ta kontakt med ledelsen av deres gruppe for å delta i diskusjonen om forslag til mål. Fristen for forskningsgruppenes innspill til ledergruppen ved K2 er 26. november.

Lykke til med prosessen og diskusjoner!

Pål Rasmus Njølstad

Trond Mohn stiftelse inviterer til årsmarkering

Trond Mohn stiftelse inviterer til årsmarkering i Universitetsaulaen fredag 3. desember 2021 kl. 13:00 – 15:00

Utdeling av årets vinnere TMS Starting Grants og presentasjon av UiBs internasjonalt anerkjente forskningsmiljø innen helseprioriteringer med Ole Frithjof Norheim i spissen og Trond Viggo Torgersen som moderator.

Les mer her

UiB-innsikt 20.11: vaksiner og Bergens vaksineforskning

«Vaksiner er et brennbart tema, ikke minst i disse tider. Bergen har tidligere hatt vaksineproduksjon, nå er det vaksineforskning som gjelder. Forskere fra Bergen sitter rundt bordet når viktige vaksineavgjørelser tas, det er tatt patenter og studenter deltar i kliniske forsøk. Hva betyr denne forskningen for deg og dine – og hvordan foregår den egentlig? Kom og hør ekspertene fortelle!»

PANEL

 • Kristin Greve-Isdahl Mohn – Vaksineforsker ved Influensasenteret og Pandemisenteret, UiB
 • Ole Frithjof Norheim – Leder av Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS), UiB
 • Halvor Sommerfelt –Leder av Senter for forskning på mødre- og barnehelseintervensjoner (CISMAC), UiB
 • Magnus Vollset – Førsteamanuensis og helsehistoriker, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

Debattleder:
Marion Solheim – Kommunikasjonsleder, Det medisinske fakultet, UiB

Arrangør: Det medisinske fakultet og UiB innsikt.

Arrangementet er gratis og åpent for alle!

Kan streames her

Se også informasjonsplakat her.

Ukens leder

Eitri helseinkubator åpnet offisielt 01. November. Ledet av Torleif Markussen Lunde og Maija Slaidina, rommer den nye helseinkubatoren Eitri over 2400 m2 over 2 etasjer, inkludert 3 laboratorier, over 100 kontorplasser samt små og store møterom, dedikert til innovatører. Eitri er lokalisert ved siden av laboratoriebygget og BBB. Under åpningsseremonien var prominente gjester fra UiB og HUS til stede, inkludert UiB’s rektor Margareth Hagen og vise-administrativ direktør fra HUS, Clara Gram Gjesdal, som i sine taler la vekt på viktigheten av multidisiplinært samarbeid og innovasjon innen helsesektoren. Også innvesteringsforvalter Kristin Odfjell og administrerende direktør Stine Fiksdal fra VIS holdt taler under åpningen. Fredrik Saoera stod for underholdningen.

I etterkant av den storslåtte åpningen inviterte Eitri, i samarbeid med senter for fremragende forskning CCBIO og Neuro-SysMed, til dette årets Falch-forelesning med professor Rober S. Langer ved Massachusetts Institute of Technology. Professor Langer holdt en inspirerende forelesning med tittelen “Creating and implementing breakthrough technologies in biotechnology and nanotechnology”. Videre har Eitri denne uken arrangert CCBIONEUR912: Health Innovation course. Kurset har som overordnet mål å oppmuntre og legge til rette for at PhD studenter og unge forskere kan identifisere og evaluere det innovative potensiale av deres egne forskningsprosjekt, samt gi kunnskapen de trenger til å gjøre dette. Kurset gav både inspirasjon og praktisk kunnskap om hvilke veier en kan ta for å realisere det innovative potensiale av forskningsprosjekter. Faglig kompetanse fra Forsknings- og innovasjonsavdelingen ved det Medisinske Fakultet, UiB, og fra det lokale Innovasjonssenteret VIS, gav en god forståelse av lovverket og det praktiske rundt forskningsbasert innovasjon, inkludert hvordan beskytte og utnytte deres intellektuelle verdi.

Jeg syntes det er rimelig å si at Eitri har hatt en ilddåp over de siste ukene og det blir spennende å se hvordan prosjekter og innovasjon fra Haukeland campus utvikler seg innen dette unike økosystemet! Ikke vær redd for å ta kontakt med Eitri, eller meg direkte dersom du er interessert i mer informasjon om Eitri eller hvordan Eitri kan hjelpe din innovative forskning.

Kontakt: https://www.eitrilab.no/