Kategoriarkiv: K2Nytt Uke 12

Takk for meg

Kjære alle

Takk for støtte og samarbeid de 6 månedene jeg har vikariert for Pål. Jeg må innrømme at det har tidvis vært krevende å få tiden til å strekke til. I tillegg til instituttlederoppgaven har koordinering av EU-prosjekt og ledelse av et K.G. Jebsensenter tatt tid. Administrasjonssjef Julie og den øvrige administrasjonen har gjort en kjempejobb med å hjelpe meg med å være instituttleder –tusen takk! De øvrige i lederteamet, Silke, Emmet og Jone har også vært med på å dra et ekstra lass.

Så er alltid potensiale for forbedring. Utlysnings- og ansettelsesprosessene tar tid. Det er mange ledd i en slik prosess og det er formelle krav og prosedyrer som skal følges. I noen tilfeller har forsinkelsene berodd på meg, andre ganger er det summen av alle leddene, stor avstand mellom fakultetssyremøtene og ferie og høytider som har ført til forsinkelser – men dere skal være trygge på at vi jobber med å forbedre flyt og tempo.

Ordningen med egen e-post til instituttleder (instituttleder@k2.uib.no) og instituttadministrasjonen (post@k2.uib.no) synes jeg har vært en forbedring og videreføres når Pål nå er tilbake. De dedikerte postboksene er med å skille viktig epost til leder og administrasjon fra all øvrig post og er med å sikre rask og sikker saksgang.

Da ønsker jeg Pål varmt velkommen tilbake fra Boston og takker for meg.

Eystein
Nestleder
Klinisk institutt 2

Innføring av Leganto, system for digitale litteraturlister

Til emneansvarlige ved UiB. UiB har anskaffet et system for digitale litteraturlister, Leganto. Slike systemer kommer nå for hele sektoren, og målet er økt kvalitet, tilgjengelighet og mer effektive arbeidsprosesser.

Les mer om systemet i denne nyhetssaken på ansattsidene. Systemet erstatter dagens løsning for:

  • Opplasting av litteraturlister i Mitt UiB
  • Innmelding av referanser til Litteraturkiosken
  • Innmelding av referanser til Akademika

I vår skal systemet implementeres på hele UiB. Fristen for å lage og levere litteraturlister i Leganto er 2. mai 2019, slik at de kan behandles/klargjøres av biblioteket før endelig publisering for studentene i Mitt UiB innen den sentrale fristen 1. juni.

Arbeidsstue i biblioteket på BBB 3.april klokken 12:00 til 14:00

Påmelding til workshop i bruk av Leganto her.

Mer info her.

Familien Blix` fond til fremme av medisinsk forskning

Formålet med fondet er å støtte medisinsk forskning, særlig innen feltene hjerte- og karsykdommer og kreft, inkludert medisinsk diagnostikk innen disse feltene. Støtte fra fondet vil i særlig grad gå til forskningsprosjekter som kombinerer basal- og klinisk forskning, med spesiell vekt på søknader fra yngre forskere. Søknad om støtte sendes til fondets styre v/advokat Erik Keiserud, Advokatfirmaet Hjort DA, postboks 471 Sentrum, 0105 Oslo. Søknaden må være sendt senest 25. juni 2019. Den må skrives på fastsatt skjema som vil bli tilsendt ved henvendelse til e-postadresse: goe@hjort.no.

Eventuelle spørsmål vedrørende annonsen bes rettet til Erik Keiserud, enten pr e-post: ek@hjort.no eller pr telefon: 22 47 18 00.

Kurs innen vurdering i medisinsk utdanning

Vedlagt ligger informasjon om ulike internasjonale kurs innen vurdering i medisinsk utdanning i 2019. Gjennom UiBs deltakelse i Nasjonal delprøve i medisin kan våre ansatte søke støtte til å delta på disse kursene. Det er primært faglig ansatte som lager eksamensoppgaver til medisinstudiet som er målgruppen, men teknisk-administrative som jobber tett med eksamen kan også søke.

Søknader sendes til Martha.Dahle@uib.no innen 1. mai og 1. september. Øvrig info finnes i vedlegget og på UiOs nettsider.

(English) Guest lecture: Human B cell responses to influenza virus vaccination: Issues of specificity, affinity and memory.

We are delighted to invite you to a guest lecture by Dr. Ali Ellebedy from Washington University School of Medicine in St Louis, USA.

When: Wednesday 27th March at 1200

Where: Laboratory Building, 5th floor seminar room

Title: Human B cell responses to influenza virus vaccination: Issues of specificity, affinity and memory.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 8 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia