Kategoriarkiv: 2018

God jul og godt nyttår

På årets korteste dag er det anledning til å senke tempoet litt, lene seg tilbake og tenke litt på året som snart er omme. Alt i alt har K2-året 2018 vært bra. Det har vært gjort mye godt forsknings- og undervisningsarbeid og vi har nådd de målene vi satte oss ved årets start. Vi har også formidlet virksomheten på en god måte ved en rekke anledninger, ikke minst gjennom innsalget i Norge nå sist uke.

Neste år blir det nok like travelt, men før det kan dere alle ta en velfortjent juleferie. Jeg håper alle får tid til å koble av med familie og venner og gjøre noe annet enn å jobbe.

Ledelsen på K2 ønsker alle medarbeidere og samarbeidspartnere en riktig god jul og godt nyttår.

Eystein
Fungerende instituttstyrer

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 10 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia

Takk for en flott Instituttets dag 2018!

Det har vært en del planlegging i høst både for administrasjonen og komiteen som lagde innholdet, og endelig var vi klare for instituttets dag på onsdag.
Jeg har gledet meg til å vårt felles møtepunkt, også siden vi i år hadde juleavslutning med middag etterpå. Jeg håper og tror at vi i tillegg til faglig påfyll ble bedre kjent med våre kolleger på instituttet, enten de stod på scenen eller satt rundt bordet ditt. Jeg har mange gode inntrykk og minner fra dagen, spesielt sterkt husker jeg Ehsans imponerende sang og musikk, som har inspirert flere av oss til å øve på knipsingen rundt lunsjbordet.

Dager med både faglig og sosialt påfyll er viktig, og det er derfor jeg er glad for at det ikke er lenge til neste gang. K2 konferansen 2019 er planlagt på Solstrand 28.-29. mars og blir i stedet for det årlige Strategiseminaret i januar og Instituttets dag på høsten. Det blir en lunsj-til-lunsj konferanse med middag på kvelden og overnatting, så da får vi enda en sjanse til å bli bedre kjent med andre K2-ere. Hold av datoen allerede – nærmere informasjon og påmelding kommer neste år.

Avslutningsvis vil jeg igjen takke organisasjonskomiteen for arbeidet de har gjort med årets instituttdag. Uten deres bidrag til fellesskapet hadde det ikke blitt noe dag. Takk til Ola, Sonja, Irene, Marius, Bente og Siv Lise.

Beste hilsen Julie

POST, TRANSPORT og CAMPUSBUSS – JULEN 2018.

Det vil bli hentet/levert internpost både torsdag 27 og fredag 28. desember.
Det blir ingen postlevering jule- og nyttårsaften.

Holder dere stengt i romjulen vennligst gi en tilbakemelding til transport@uib.no

Campusbussen er IKKE i rute i uke 52.
OBS: Dvs. ute av rute: f.o.m. 24. desember > t.o.m. 01.januar 2019
Første dag i rute blir onsdag 2. januar 2019.

Hele materiell / transport enheten avvikler juleferie.
Ingen transport oppdrag blir gjennomført torsdag 27. og fredag 28.desember.
Transport som vanlig, fra onsdag 2.januar 2019.

Vi ønsker alle våre brukere en riktig God Jul og Godt Nyttår.

Eventuelle spørsmål om åpningstider ect. kan rettes til postansvarlig Knut-Egil Larsen.

Med vennlig hilsen
Sverre Pettersen
Leder Transport og parkseksjonen

Nye maler og vurderingskriterier ved NFR er klare

Norges forskningsråd har kommet med ny informasjon om vårens søknadsprosess. Malen er klar og det samme er vurderingskriteriene (kun den engelske versjonen er fullstendig). Legg merke til hvordan vurderingskriteriene samsvarer med det de ønsker av informasjon i selve søknaden. Malen og vurderingskriteriene vil være lik for alle tre søknadstyper: mobilitetsstipend, unge forskertalenterog forskerprosjekt. De ulike søknadstypene varierer i lengde og budsjett som det fremgår av informasjon på nettsiden.

På samme side finnes lenker til de ulike programmene som planlegger utlysning (f.eks. FRIPRO, BEDREHELSE, BEHANDLING) og noe informasjon om hva hvert enkelt program kommer til å ha fokus på. Alle utlysningene vil være tilgjengelige i fullstendig versjon innen utgangen av Januar 2019.

Tirsdag 5. februar kl. 09.00-11.30 (seminarrom 8.1/8.2) arrangerer Amra og de andre rådgiverne ved fakultetet workshop for K2 der de vil gå gjennom malen, vurderingskriteriene og komme med forslag til utarbeidelse av selve søknaden. Dersom noen ønsker å begynne før er det bare å komme innom kontoret mitt eller sende meg en mail.

Amra

FORSKERLINJEN VED DET MEDISINSKE FAKULTET SØKER FORSKNINGSPROSJEKTER OG VEILEDERE TIL STUDENTER PÅ KULL 18

Kjære kollega,

Ved Forskerlinjen er vi i full gang med å rekruttere studenter fra 2018-kullet med tanke på opptak på Forskerlinjen høsten 2019. Det er en absolutt fordel at aktive interesserte studenter rekrutteres så tidlig som mulig i 2019, senest våren 2019.  Til enhver tid er det om lag 80 studenter som går på forskerlinjen, dvs ca. 10 % av studentene. Både studenter og veiledere melder tilbake om gode erfaringer og god forskning. Mange studenter er godt i gang med doktorgradsprosjekt. Vi har 17 plasser til disposisjon hvert år, 15 FOR MEDISIN OG 2 FOR ODONTOLOGI.

Med dette inviterer vi deg til å levere inn prosjektforslag. Det er viktig at prosjektene er av en slik karakter at de lar seg gjennomføre i forskerlinjeløpet. Potensielle forskerlinjestudenter er genuint interesserte, de er smarte og vitebegjærlige. MEN det er viktig å huske at de fleste er unge og uten forskningserfaring, noe som innebærer at de trenger tett oppfølging i startfasen.

Forslag til prosjekter leveres etter en mal som du finner her. Bruk folkelig språk. Vi ber om at alle punkter fylles ut. Du skal vinne studentenes interesse og entusiasme for feltet og faget. Ved opptaket i 2018 var det 22 søknader til 17 plasser.

Frist for innlevering: 11. januar 2019. PROSJEKTER BES SENDT PÅ EPOST TIL marianne.stien@uib.no.

«Mingledag» tirsdag 22.01.19

Som i fjor ønsker vi å initiere større kontakt mellom studentene og forskningsmiljøene, og inviterer dere til å presentere dere på stands. Vi vil forsøke å dele dere inn etter institutt. Det vil bli satt opp postervegger i minglearealet på BBB, tirsdag 22.1.19, kl. 12.00 -15.00. Tilbakemeldingene vi har fått på dette opplegget er svært bra, både fra studenter og forskere.

Hvis du lurer på hva Forskerlinjen innebærer og hvilke fordeler og plikter en har som er veileder, så finner du informasjon på www.uib.no/mofa/forskning/forskerlinjen.

Vennlig hilsen

Anne Berit Guttormsen
Professor
Leder av Forskerlinjen.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 9 nyere publikasjon. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia

Tilslagsåret 2018

For alle bedrifter er det viktig at kontantstrømmen er god og forutsigbar. For K2 sin del gjelder det at vi får tilslag på søknader om eksterne midler, spesielt fra kilder som dekker indirekte prosjektkostnader. Nå som vi nærmer oss slutten av året kan vi oppsummere hva vi har oppnådd i 2018.

I går tikket meldingen inn at Per Eystein Lønning og Stian Knappskog har gjort storeslem med hver sin FRIMEDBIO-bevilgning – utrolig imponerende når vi vet hvor lav innvilgningsprosenten er på disse prosjektene. Tidligere i uken fikk Karl-Henning Kalland og Eystein Husebye tilslag på hvert sitt prosjekt på NFR sitt program BEHANDLING. Tidligere i høst lyktes Rebecca Cox med en søknad til forskningsrådets program GLOBVAC. Jeg vet ikke om K2 blir norgesmestre i NFR i år, men det kan ikke være langt unna.

Når det gjelder EU-søknader har vi fått innvilget et ERC Starting Grant (Randi Bertelsen), en partnersøknad innen Innovative Medicines Initiativ (IMI, Roland Jonsson), et partnerskap i Era-Net innen persontilpasset medisin, et JPI innen antimikrobiell resistens (Nina Langeland) og et ERAPerMed-prosjekt (Steinar Skrede). Piotr Mydel har kommet gjennom nåløyet og fått innvilget et prosjekt fra Natioanl Institutes of Health

Videre har vi fått midler fra NovoNordiskFonden (Eystein Husebye), og Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning innen farmasi (Svein Haavik). Sist, men ikke minst, har vi tradisjonen tro fått god uttelling fra Helse Vest med 6 nye forskerprosjekter (åpen prosjektstøtte, Eva Gerdts, Kristin Aakre, Nina Langeland, Per Eystein Lønning, Stian Knappskog, Pål Njølstad) og bra tilslag på Ph.d.- og postdoc stillinger fra både Helse Vest og UiB.

Når det gjelder de større programmene for forskningssentra startet K.G. Jebsensenter for translasjonell kreftforskning opp i år med Per Eystein Lønning som leder. Like heldig har vi ikke vært med karrierestipendene fra Bergen forskningsstiftelse; ingen fra Det medisinske fakultet nådde opp med sine søknader om karrierestipend i år som i fjor.

Alt i alt er instituttledelsen svært fornøyd med tildelingsåret 2018. Samtidig ser vi muligheten til å øke porteføljen av EU-prosjekter. Det hadde også vært ønskelig med en større bredde av K2-forskerne blant dem som får tilslag, her må de som lykkes hjelpe de andre til å suksess.

I lys av endringene hos NFR der bl.a. malene og vurderingskriteriene endres fra 2019, kommer Amra og de andre rådgiverne ved fakultetet til å arrangere workshop om endringene. Datoen spikres når NFR gir ut endelig informasjon en gang i slutten av januar, men mest sannsynlig tirsdag i første uken i februar.

NFR informerer om at de arrangerer webinar om endringene 14.desember.

UiB har også hentet inn Sean McCarthy til å holde kurs om «impact» som vil få en betydelig plass i NFRs nye mal. Han kommer til Bergen 10. januar og det er bare å melde seg på dersom det passer. Det gjelder også for forskere tidlig i karrieren.

Helt til slutt: En stor takk til alle som har hjulpet til med rådgivning og budsjettering – viktige faktorer i vår suksess. Så er viktig at de som ikke har fått ikke gir opp, men jobber med å forbedre søknadene og komme sterkere tilbake neste år.

Hilsen Eystein, Amra og Julie

Internt kurs: Arbeide med genmodifiserte organismer (GMO)

Helsedirektoratet (HD) gjennomførte høsten-16 et tilsyn ved MedFak vedrørende arbeide med GMO. Ved tilbakemeldingen fra HD ble det gitt en anmerkning om at en del av personalet som arbeider med GMO ikke hadde tilfredsstillende innsikt i lovverket, og da spesielt om hvordan risikovurderinger og arbeidsrutiner bør gjennomføres.

Det vil derfor bli arrangert et internt kurs for å belyse disse problemstillingene der det vil det bli lagt vekt på innesluttet bruk av GMO, og da spesielt genmodifiserte mikroorganismer (GMM). Men ettersom det alltid vil være en viss fare for utilsiktet utslepp så vil risikovurderinger i forhold til ytre miljø også bli gjennomgått.

Temaer som vil bli tatt opp:

  • Hva kommer inn under begrepet GMO?
  • Hvordan søkes det om tillatelse for innesluttet bruk (gjennomgang av søknadskjema).
  • Kombinasjonsbruk (GMM i forbindelse med dyreforsøk)
  • Risikoklassifisering
  • Risikovurdering (helse- og miljø)
  • Arbeidsrutiner, inklusiv avfallshåndtering
  • Transport av GMO
  • Rutiner ved uhell og utslepp

Kurset vil være gå over 2 dager med 2 timer pr dag

Tid:       Torsdag 13.desember kl 10-12
Fredag  14.desember kl 10-12

Sted: Haukeland campus, men nærmere sted vil bli gitt senere til påmeldte

Påmelding her.

Påmeldingsfrist: fredag 7.desember

Kursansvarlig:
Professor Audun Helge Nerland,
Klinisk institutt 2
tlf 55974653
mail: audun.nerland@uib.no

Forskere på Twitter: Kommunikasjonsfrokost 13. desember kl. 08 i Media City Bergen

Kommunikasjonsfrokost 13.desember: Forskere på Twitter

Hva kan du oppnå ved å bruke Twitter til forskningsformidling? Møt tre aktive UiB-tvitrere på morgenkvisten og lær mer om mulighetene.

Twitter er en arena for forskningsformidling, hvor du kan knytte kontakter, bidra i samfunnsdebatten og påvirke beslutningstakere. Men hvordan skal du gå frem? På denne kommunikasjonsfrokosten vil du få høre hvordan tre UiB-ansatte bruker Twitter som et nyttig redskap i sine jobber og få et innblikk i hvilke muligheter Twitter kan gi, i tillegg til konkrete tips og råd om hva det vil kreve av deg.

Vi serverer enkel frokost og lussekatter fra kl. 08.00. Program kl. 08.30 – 09.30.

Innledere:

Andreas Hadsel Opsvik er en skrivende, filmende og snakkende kommunikatør, i tillegg til å være altfor aktiv på sosiale medier, i følge ham selv. Andreas vil snakke om hvordan han jobber med Twitter i forskningsformidling, forbereder Twitter-arbeid til store konferanser, og gi generelle tips om hvordan nå ut i Twitter-landskapet.

Dorothy Dankel er marinbiolog og forsker og er ansatt ved Institutt for biovitenskap. Hun arbeider tverrfaglig med ressursforvaltning og underviser bl.a. i FNs bærekraftsmål, bioetikk og vitenskapsfilosofi.  Dorothy bruker Twitter strategisk i jobbsammenheng og vil bl.a. dele hvordan hun bruker Twitter både sosialt og faglig under konferanser.

Erik Knudsen er postdoktor ved The Digital Social Science Core Facility (DIGSSCORE) og Institutt for informasjons- og medievitenskap. Han forsker blant annet på hvordan folks meninger og politiske preferanser former folks tillit til og bruk av nyhetsmedier. Twitter er en av Eriks viktigste kilder til ny forskning og viser til fordeler og ulemper med Twitter som arena for forskningsdebatt og som kilde til å motta og spre ny forskning.

Møtet er gratis og åpent for alle interesserte UiB-ansatte. Påmelding innen mandag 10. desember pga. matbestilling.

Informasjonen finnes også i kalenderoppslag på Ansattsidene.

Velkommen!

FORSKERLINJEN VED DET MEDISINSKE FAKULTET SØKER FORSKNINGSPROSJEKTER OG VEILEDERE TIL STUDENTER PÅ KULL 18

Kjære kollega,

Ved Forskerlinjen er vi i full gang med å rekruttere studenter fra 2018-kullet med tanke på opptak på Forskerlinjen høsten 2019. Det er en absolutt fordel at aktive interesserte studenter rekrutteres så tidlig som mulig i 2019, senest våren 2019.  Til enhver tid er det om lag 80 studenter som går på forskerlinjen, dvs ca. 10 % av studentene. Både studenter og veiledere melder tilbake om gode erfaringer og god forskning. Mange studenter er godt i gang med doktorgradsprosjekt. Vi har 17 plasser til disposisjon hvert år, 15 FOR MEDISIN OG 2 FOR ODONTOLOGI.

Med dette inviterer vi deg til å levere inn prosjektforslag. Det er viktig at prosjektene er av en slik karakter at de lar seg gjennomføre i forskerlinjeløpet. Potensielle forskerlinjestudenter er genuint interesserte, de er smarte og vitebegjærlige. MEN det er viktig å huske at de fleste er unge og uten forskningserfaring, noe som innebærer at de trenger tett oppfølging i startfasen.

Forslag til prosjekter leveres etter en mal som du finner her. Bruk folkelig språk. Vi ber om at alle punkter fylles ut. Du skal vinne studentenes interesse og entusiasme for feltet og faget. Ved opptaket i 2018 var det 22 søknader til 17 plasser.

Frist for innlevering: 11. januar 2019. PROSJEKTER BES SENDT PÅ EPOST TIL marianne.stien@uib.no.

«Mingledag» tirsdag 22.01.19

Som i fjor ønsker vi å initiere større kontakt mellom studentene og forskningsmiljøene, og inviterer dere til å presentere dere på stands. Vi vil forsøke å dele dere inn etter institutt. Det vil bli satt opp postervegger i minglearealet på BBB, tirsdag 22.1.19, kl. 12.00 -15.00. Tilbakemeldingene vi har fått på dette opplegget er svært bra, både fra studenter og forskere.

Hvis du lurer på hva Forskerlinjen innebærer og hvilke fordeler og plikter en har som er veileder, så finner du informasjon på www.uib.no/mofa/forskning/forskerlinjen.

Vennlig hilsen

Anne Berit Guttormsen
Professor
Leder av Forskerlinjen.

Nordic Centre Fudan: Calls for funding applications, handbooks, and more

UiB har hatt mangeårig samarbeid med Nordic Centre Fudan (Shanghai, Kina). Her kan man blant annet søke om mobilitetsmidler:

“Researchers (PhDs, Post Docs, and Professors) from Fudan University, Duke Kunshan University and Nordic Centre (NC) member universities can apply for the grant. The grant can be used for Nordic researchers to visit Fudan/Duke Kunshan University and for Fudan/Duke Kunshan researchers to visit NC member universities.”

Man kan også søke om støtte til å holde seminarer/workshops/konferanser. Senteret tilbyr også samarbeid om kortere kurs for studenter, opp til og med ph.d.-nivå.

Mer info finner du her.

 

Kurs: Helseinnovasjon og entreprenørskap

Helseinnovatørskolens kurs “Helseinnovasjon og entreprenørskap”  er et kurstilbud i innovasjon og entreprenørskap for fremtidens leger og helseforskere i Skandinavia. Her lærer deltakerne blant annet hvordan de kan kommersialisere forskning og ideer, og hvordan innovasjon kan komme til nytte i kliniske sammenhenger.

Mer om kurset og påmeldingskjema finner dere her.

Dette synes deltakerne om kurset.

Søknadsfrist 21.desember!

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 22 nyere publikasjon. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia

Leder K2 nytt uke 48: Eksamener og sånt…

Når julen nærmer seg så gjør også eksamen.

Takk for allt arbeid dere har nedlagt i å lage MCQer, kortsvarsoppgaver, funnet preparater til anatomieksamen, tilrettelagt elektroniske oppgave-/eksamensdatabaser og funnet eksamenslokaler og –vakter. Så kan vi ta juleferie med god samvittighet (bortsett fra de av oss som må ferdigstille retting/karaktersetting i romjulen….)

Over nyttår: 17. januar, kommer den første prøve-OSKE for 12. semester. Vi har funnet oppgaver til denne eksamenen, men trenger personer til å rigge til den 16. og at de som har fremmet eksamen stiller med to personer til å være sensor på hver sin stasjon (to sløyfer). Tilliks med MCQ-databasen: vi trenger OSKE-oppgaver til kommende fullstendige eksamen i 6. juni. Takk til de av dere som faktisk har levert oppgaver, til dere andre: viktig å tenke på hvordan dere vil at studentene skal testes på klinisk aktivitet i DITT fagfelt. Nå er det slutt med å ha ned en pasient i eksamenslokalet som de skal snakke med/undersøke. Så for dine kliniske ferdigheter det er VIKTIG at studenter skal kunne; lag en eksamensoppgave. Studenter øver og lærer seg det de vet de blir testet på!

En ting til med MCQ-spørsmål: noen av oss underviser på engelsk og vi må lage engelske oppgaver. For de norske terminene er oppgaver på norsk, og siden vi har to offisielle norske språkformer må oppgaver lages på både bokmål og nynorsk. Det er oppgavestillers ansvar å lage begge deler, og legge inn i MCQ-databasen. Vi kan ikke bruke oppgaven til eksamen uten at den foreligger i begge utgaver… Har du personer i gruppen i gruppen din evt studenter du veileder/LISer på din avdeling som behersker det andre målføret/evt. engelsk bedre enn deg? De kan samtidig benyttes til å kvalitetssikre at oppgaven er relevant og forståelig.

Ha en fin adventstid!

Instituttets dag 12. desember

12. desember nærmer seg med stormskritt og vi er glade for å presentere hovedtrekkene ved årets instituttets dag. Det er rekordstor oppslutning denne gangen som gleder oss stort. Her kommer litt nærmere informasjon om dagen.

Sted: Grand Selskapslokaler, Nedre Ole Bullsplass 1

11:00 – 12:00  Lunsj
12:00    Velkomst , Nytt fra fakultetet, Jubilanter
13:25   Etikk/REK
14:15    Risikovurderinger/Miljøfyrtårn
15:30   Publikasjonsetikk
16:00   5 forskningsgrupper presenterer sitt arbeid
17:30   Aperitiff
18:00   Middag

Vel møtt!Bilderesultat for julebord

HMS-info: ROS – Risiko og sårbarhetsanalyser

I 2018 er det blitt gjennomført åtte risiko- og sårbarhetsanalyser ved fakultetet: Omdømme; Alenearbeid i risikofylt arbeidsmiljø; Risiko ved GMO-arbeid (genmodifiserte organismer); Oppfølging av stikk- og kuttskader; Helseforskningsloven; Risiko for brann ved Pleiestiftelsen; IGS, Risiko for vold og trusler ved IKO og Dyreavdelingen ved K1 – analyse på utvalgt område.

Fakultetet takker alle som har bidratt til grundige og gode analyser. Nå følges analysene opp i brev som oppsummerer hvilke tiltak som skal gjennomføres. Instituttledelsene har ansvaret for oppfølging.

I første omgang er det informasjon om ROS-analysene; «Brann, Pleiestiftelsen ved IGS» og «Vold og trusler ved IKO» og «Risiko ved GMO-arbeid» som sendes ut. Disse finner du her.

Årsmarkering – Bergens forskningsstiftelse

Velkommen til årsmarkeringen til Bergens forskningsstiftelse 7. desember kl.13:00 i Universitetsaulaen.

Arrangementet er åpent for alle, det er ingen påmelding.

Tema er psykisk helse

Helseminister Bent Høie er svært opptatt av psykisk helse. Han vil bidra til å sette fokus på dette temaet, som også er en av stiftelsens store satsinger i 2018.

Bergens forskningsstiftelse, Universitetet i Bergen, Helse Bergen og Kavlifondet har sammen satt av 111 millioner kroner til å etablere Bergen Center for Brain Plasticity  som skal studere hjernes plastisitet med utgangspunkt i den svært effektive metoden Bergen 4-day treatment (B4DT) og spre metoden internasjonalt.

Bergens Forskningsstiftelse (BFS) deler årlig ut BFS Starting Grants (tidligere rekrutteringsstipend) til unge forskere ved Universitetet i Bergen (UiB). Målet er at forskerne skal bygge opp og lede fremragende forskningsmiljø ved universitetet.

De nye stipendiatene for 2018 blir presentert på årsmarkeringen. Se alle som har fått BFS Starting grants her.

For program og mer info se her.

Webinar Office365

«Prosjektet Ny digital arbeidsdag iverksetter flere kompetansehevende tiltak for bruk av Office365 med tilhørende applikasjoner.

UiB deltar i et samarbeid om digitalisering i sektoren, og ønsker nå å teste ut elektronisk forelesning, et webinar fra Universitetet i Stavanger.

I første omgang er dette et tilbud for 50 deltakere fra UiB, og Det medisinske fakultet er valgt som pilotfakultet.

Webinaret varer i 1,5 time, med innlagte pauser.

Webinaret vil vise deg hvordan du som ansatt jobber effektivt i Office 365 med særlig blikk på:

–          deling av dokumenter i skyen

–          samskriving i dokumenter i Word, Excel og PowerPoint

–          kort om noen av de andre applikasjonene du har tilgang til via Office 365.

Viktige forutsetning for å delta er at du setter av tiden for selve webinaret, og at du svarer på en evaluering som sendes ut i etterkant.

Tidspunkt: 13. desember 2018 fra kl.: 09:00 – 10.30.

Meld deg på her.

Begrenset antall plasser gjelder «først til mølla» prinsippet.

E-læring i officeproduktene er tilgjengelig via https://app.xtramile.no/courses/universitetetibergen og Microsofts opplæringssenter.

Se også her for mer informasjon om mulighetene i Office365 og Teams»

Seminarserie: What is the role of carbohydrates in the diet of people with type 2 diabetes?

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke. Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tid: Onsdag 5. desember kl. 14.30-15.30

Sted: Auditorium 4, BB-bygget, Jonas Lies vei

What is the role of carbohydrates in the diet of people with type 2 diabetes?

Anne-Marie Aas is a clinical dietitian at Oslo University Hospital, Aker, and associate professor at the Medical Faculty, University of Oslo. Both work and research is focused on diabetes and nutrition. She is going to present a newly published systematic review and meta-analysis on carbohydrate quantity in the dietary management of type 2 diabetes. She will also present some preliminary results from the ongoing dietary intervention study Fiberdia. In this RCT we investigate the effect of prebiotic fibres on the gut microbiota, glycaemic control and appetite.

Moderator: Simon Dankel

Det blir lett servering.

Velkommen!

DNSZ såkornsmidler!

Det tysk norske studiesenteret i Kiel – DNSZ – lyser nå ut såkornsmidler for å fremme akademisk samarbeid (innenfor alle fagdisipliner) mellom norske samarbeidsuniversiteter og Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. En kan søke om opptil 5000 euro og søknadsfrist er 7. desember 2018, kl. 16.

Mer informasjon finner du her (engelsk) og her (tysk).

Søknadskjema her (engelsk) og her (tysk).