Forfatterarkiv: kre025

Politisk streik 28.01.2015

Det er varslet politisk streik 28.01 kl. 14:00-16:00 mot endringer i Arbeidsmiljøloven.

Av Departementet er virksomhetene blitt pålagt å trekke lønn for arbeidstakere som deltar i streiken.

– Alle arbeidstakere ved UiB som planlegger å forlate arbeidsplassen for å delta i denne streiken, må varsle nærmeste leder og sine tillitsvalgte snarest og senest innen utgangen av fredag 23.01 .
– Nødvendig beredskap må vurderes
– Det vil bli foretatt trekk i lønn for deltakelse i streiken
– Fakulteter og avdelinger sender i etterkant navneliste til Lønnskontoret med kopi til Personal- og organisasjonsavdelingen.

For mer informasjon klikk her.

Disputas uke 4

Ingrid Kristin Torsvik disputerer for Ph.d. graden fredag 30.januar 2015

Prøveforelesning: Fredag 30. januar 2015, kl.10.15
Oppgitt emne: “Svangerskap etter overvekts kirurgi; risiko for mor og det nyfødte barnet”
Sted: Barneklinikkens auditorium, Jonas Lies vei 65

Disputas: Fredag 30.januar 2015, kl.12.15
Sted: Barneklinikkens auditorium, Jonas Lies vei 65 
Avhandlingstittel: “B vitamin and iron status during infancy”
1. Opponent: Professor Olle Hernell, Universitetet i Umeå, Sverige
2. Opponent : Professor Claus Klingenberg, Norges arktiske universitet, Tromsø

Pressemelding

 

 

MIC kurs

MIC vil arrangere et kurs i Multimodal Imaging 16-20 mars, 2015.  Det er begrenset med plasser så det er viktig å melde seg på tidlig.  Klikk her for kursbeskrivelse og lenke til påmelding. Klikk her for fullstendig kursprogram.

Forskningspresentasjoner 2014

Forskerskolen i klinisk medisin inviterer alle interesserte til å delta på Forskningspresentasjoner 2014 arrangementet som finner sted i uke 5 (26-30 januar). Flere av våre stipendiater vil bidra med både postere og muntlige presentasjoner under arrangementet. Klikk her for ukeprogram. Klikk her for oversikt over posterpresentasjonene. Klikk her for oversikt over muntlige presentasjoner. Klikk her for program i forbindelse med avslutningsseremonien.

 forskerskolen_2

Nye Erasmus utlysninger

Vi vil gjerne informere om at Erasmus har annonsert nye utlysninger innenfor mobilitet. Disse midlene er tilgjengelig for alle ansatte – både tekniske, administrative og vitenskapelige. Mer informasjon om utlysningene finner du under saken “Søknadsfrister”.

 imagesCA73QLJK

Introduksjonskurs for nye ansatte

UiB arrangerer nytt introduksjonskurs for nyansatte 16. januar. Introduksjonskurset er et tilbud til alle nyansatte, uavhengig av stillingsstørrelse og stillingsgruppe. Personal- og organisasjonsavdelingen arrangerer introduksjonskurs for nyansatte to ganger i året.

All informasjon vil bli gitt på norsk. Universitetet ansetter mange utenlandske arbeidstakere, og det blir derfor arrangert tilsvarende kurs på engelsk. Det vil bli sendt ut nærmere informasjon om dette på et senere tidspunkt.

Tidspunkt: 16. januar, 8:30-15:10
Sted: Studentsenteret, seminarrom E

Program og Påmelding.

Ved årets slutt

Eystein 2

I denne siste lederen i 2014 vil jeg og resten av ledelsen på K2 takke for innsatsen i 2014. Det har vært jobbet godt med undervisning, forskning, forskerutdanning og HMS. Administrasjonen har gjort en stor jobb med å systematisere og forenkle søknadsprosesser og ansettelser.

Budsjettet for 2015 er nå vedtatt i Fakultetsstyret. Slik det ser ut nå må vi dessverre ta et skikkelig jafs av stipendiater og postdoc’ers driftsmidler for å dekke det 3 millioner store underskuddet på K2 sitt budsjett; dette må til for å levere det i balanse. Dette er noe vi gjør med den ytterste motvilje! For at det likevel skal bli noe til hver stipendiat er det mulig at noe av driftsmidlene som vi normalt holder tilbake for å dekke disputasutgifter føres ut til forskningsgruppene, men da må gruppene også ta regningen. En annen viktig endring er at fakultetet fra neste år bare dekker 70 % av manglende dekningsbidrag for prosjekter som kommer utenifra; unntaket er kreftforeningsprosjekter der vi mottar gaveforsterkningsmidler. Dette får ikke tilbakevirkende kraft, men for nye prosjekter må gruppene selv dekke de resterende 30%.

Neste år skal det svært viktige arbeidet med ny studieplan i medisin sluttføres. Høsten 2015 starter man med ny studieplan 1. studieår, høsten 2016 med ny studieplan første, andre og fjerde studieår. Fagområdelederne skal sammen med de emneansvarlige legge den detaljerte timeplanen. Mange store tildelinger som er omtalt tidligere tilsier at forskningsaktiviteten kommer til å være stor i året som kommer. I år blir det totalt 21 disputaser på K2 (dessverre slått av K1 som har 22), men vi har flere nyregistreringer. I året som kommer vil ledelsen jobbe videre med å danne gode møteplasser og øke interaksjonen mellom K2 sine forskningsgrupper. Sist, men ikke minst, ny instituttleder skal ansettes og vedkommende vil helt sikkert sette sitt eget preg på instituttets arbeid.

Nå er det imidlertid snart jul og tid for en pust i bakken når den tid kommer. På vegne av instituttledelsen ønskes alle en God Jul og Godt Nyttår.

Eystein

Instituttleder

god jul

Møte – Peder Sather Senteret

UiB administrerer nå den norske delen av Peder Sather Senteret. Senteret er et samarbeid mellom UC Berkeley og 8 norske forskningsinstitusjoner, samt NFR. Den 12. og 13. januar vil senterets Academic Director, Trond Petersen, og Administrative Director, Robert Gleeson, besøke UiB. I den forbindelse inviteres dere til presentasjon av senteret, samt lunsj. Dette er en fin måte å få informasjon om senteret på, samt få knyttet kontakter til eventuelle seinere besøk.

Tidspunkt: 12. januar kl 11-12:30. Sted: Kollegierommet.

Klikk her for mer informasjon om møte og påmelding.
Klikk her for mer informasjon om Peder Sather Center.

Bibliotekkurs våren 2015

Biblioteket tilbyr kurs i litteratursøking og referansehåndtering.
Kursene er for ansatte og studenter ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus. Kursene er gratis.

Følgende kurs tilbys våren 2015: – PubMed & EMBASE

– Innføring i databaser innen kunnskapsbasert praksis
– Cochrane og systematiske oversikter
– EndNote – begynnerkurs og oppfriskingskurs

Ønsker dere andre typer seminarer på avdelingen eller kurs, vennligst ta kontakt.
Se kursprogrammet for mer informasjon, datoer og påmelding:
http://www.uib.no/ub/76646/medisin-og-odontologi

Kurs i Kjemikalieregisteret (ECOonline)

Kurset gir en innføring i bruk av ECOonline, det elektroniske kjemikalieregisteret til UiB.

Målgruppe Ansatte som er ansvarlige for å legge inn kjemikalier i kjemikalieregisteret ECOonline.

Kursinnhold Ved UiB skal bruk, forbruk og lagring av alle kjemiske- og biologiske faktorer risikovurderes i kjemikalieregisteret ECOonline, UiBs elektroniske stoffkartotek.

Kurset “Kjemikalieregisteret (ECOonline)» gir en innføring i bruk av ECOonline. Deltakerne blir kjent med stoffkartoteket, de lærer å opprette bruker og lokasjon, samt å legge inn datablad i databasen. Opplæringen foregår på PC-stue.

Tidspunkt: Onsdag 28 januar, kl. 09.00-11.00

Sted: Stein Rokkans hus

Elektronisk påmelding innen 15 desember via denne lenken: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=402095

kjemiklare

Eksamenstid og førjulsstrid

Eva Gerdts

Da er vi i advent igjen, og mange emner skal ha eksamen før årets høstsemester avsluttes 12.12.14. Det er en travel tid både for studenter, undervisere, sensorer og studieadministrasjonen. I tillegg pågår detaljplanleggingen av ny studieplan for medisin for fullt. Denne var igjen behandlet i fakultetsstyret 26.11.14. Rammer for undervisning og eksamen ble vedtatt. I framtidens medisinerstudium blir det maksimalt 19 timer timeplanfestet undervisning per uke, og eksamen i slutten av hvert semester som tverrfaglig skal teste læringsmålene, og i slutten av 3. og 6. studieår også praktisk stasjonseksamen (OSCE-eksamen). Hvert semester vil få et semesterstyre som har ansvar for undervisning og eksamen, og K2 vil ha ansvar for 3 semesterstyrer, og for avsluttende eksamen 6. studieår. For at semesterstyrene skal få best mulig grunnlag for sitt viktige planarbeid er det nå tid for at fagområdelederne i samråd med emneansvarlige samler underviserne og planlegger når og hvordan undervisningen skal gjennomføres i ny studieplan. En detaljert plan for fordeling av studiepoeng mellom emner i ulike semestre er utgangspunkt for dette viktige arbeidet. Første studieår i ny plan starter høsten 2015, høsten 2016 starter ny studieplan også i 4. studieår. Det blir dermed 4 år overgangsfase med undervisning både etter ny og gammel plan. Jeg vet at flere fagområder er godt i gang, og det er viktig å ferdigstille vår del av undervisningsplanleggingen snarlig. Jeg ber om at dette oversendes studieleder innen 31. januar, 2015. Oppdatert informasjon om studieplanen finner du på http://www.uib.no/mofa/63484/ny-studieplan-medisinstudiet-ved-uib

Lykke til med dette viktige arbeidet!

Eva