Forfatterarkiv: ene057

Research Leadership Programme – Starting Level


Forskningsledelse-start nivå (RLP-Start):
Universitetet i Oslo (UiO) tilbyr fra og med 2016 et nytt, årlig lederutviklingsprogram innen forskningsledelse. Programmet er åpent for et antall eksterne søkere og gjennomføres på engelsk. Søknadsfristen er 15. juni 2016. Det nye programmet er spesielt tilrettelagt for forskere som er i tidlig fase mht. forskningslederansvar.
Les mer her og her.

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

Does Roller Pump-Induced Pulsatile CPB Perfusion Affect Microvascular Fluid Shifts and Tissue Perfusion?
Elvevoll B, Lundemoen S, Svendsen ØS, Mongstad A, Grong K, Kvalheim VL, Husby P.
Ann Thorac Surg. 2016 Apr 29.

Circulating 25-hydroxyvitamin D3 and survival after diagnosis with kidney cancer.
Muller DC, Scelo G, Zaridze D, Janout V, Holcatova I, Navratilova M, Mates D, Midttun Ø, Ueland PM, Brennan P, Johansson M.
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2015 Aug;24(8):1277-81.

Ny viseadministrerende direktør på Haukeland Universitetssykehus

Per BakkeDenne uken ble det kjent at Clara Gjesdal blir ny viseadministrerende direktør på HUS. Sett fra fakultetets og K2 sitt ståsted er dette et meget godt valg.
Clara har i flere år vært avdelingsdirektør på Revmatologisk avdeling. I tillegg er hun 1. amanuensis på K2. Clara beholder bi-stillingen på K2 også etter at hun nå er blitt viseadministrerende direktør.  I sin gamle stilling på revmatologen har Clara både i holdning og handling vist at hun ønsker et godt samarbeid mellom fakultetet og sykehuset. Et godt samarbeid mellom HUS og MOF er viktig for begge parter, også for å demme opp for innflytelse og dominans fra Oslo og Trondheim. Selv om samarbeidet stort sett fungerer bra, er det på flere områder potensiale for forbedringer. Den nye viseadministrerende direktøren vil være meget godt egnet og posisjonert for å bidra her.

Clara, lykke til med ny jobb!
Per

HMS-hjørnet

Brannvernopplæring 19. mai

Alle ansatte ved UiB skal ha gjennomført brannvernopplæring, teori og
praksis. Dette er lovfestet i brannloven og HMS forskriften.
Kurset går over 2 timer, 1 time teori og 1 time praktisk slukking.
UiB har engasjert Teknisk industrivern AS til å gjennomføre dette.

For påmelding og mer informasjon, se her.

Utlysning av forskningsmidler Rosa sløyfe 2016

image001.pngVi inviterer prosjektledere til å søke om forskningsmidler til prosjekter innen uhelbredelig brystkreft.
Pengene kommer fra innsamlede midler gjennom Rosa sløyfe-aksjonen i 2015. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen er ansvarlige for aksjonen og utlysningen av forskningsmidlene. Hvert år velges et informasjonstema for kampanjen. I 2015 var temaet leve med uhelbredelig brystkreft. Les videre

Utlysning av Olav Thon Stiftelsens nasjonale faglige priser

Vedlagt følger utlysning av de nasjonale faglige priser innen matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområder fra Olav Thon Stiftelsen. Prisene deles ut torsdag 2. mars 2017.
Vi anmoder om at utlysningen blir videreformidlet til vitenskapelig personale innen matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområder, samt til studenter/studentforeninger innen disse fagområdene.

Fagmiljøene oppfordres til å nominere til Stiftelsens priser. Frist 1. september 2016.
Kontaktinformasjon og adresse for innsending går frem av utlysningen.

Med vennlig hilsen
På vegne av Olav Thon Stiftelsen
Gry Kolbjørnsen
Rådgiver, Seksjon for samfunnskontakt og arrangementer
Mobil: 915 75 622

 

Norskkurs for utenlandske ansatte på UiB

Har du tenkt å delta på Norskkurs for utenlandske ansatte enten til sommeren eller høsten 2016? Husk å send inn en søknad på https://soknadswew.uib.no innen 18. mai.

Vennligst gå til hjemmesiden vår for å finne detaljert informasjon om kurstilbud og opptak.

Med vennlig hilsen,
Thomas G. Brendefur
Førstekonsulent
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Tlf. 55 58 22 55

Invitation to the Nordic PhD course “Bio-8302: Molecular and Clinical Aspects of Cancer”

Dear Mr/Ms/Mrs,
Attached you will find an invitation to the Nordic PhD course Bio-8302: “Molecular and Clinical Aspects of Cancer”. The course will take place at the University of Tromsø in week 34 and 35 this year (August 22nd to September 2nd, 2016). An international faculty teaches the course (please find the preliminary lecture schedule attached).
There is no course fee and for the cost of 3.000 NOK each external PhD student will be offered housing at an Apartment Hotel in the centre of Tromsø. Les videre

PhD course: CCBIO 903 Cancer Research – Ethical, Economic and Social Aspects

UiBDear CCBIO members and associates,

We have the pleasure of announcing the CCBIO Research Schools PhD course: CCBIO 903 Cancer Research – Ethical, Economic and Social Aspects.

Researchers and clinicians in medical research and care face important dilemmas every day, regarding for instance the prioritisation of research questions, or the choice between treatments for a patient. These dilemmas, involving both ethical considerations and health economics, can decide upon life and death for individual patients. Les videre

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

Based on last week’s search for “Department of Clinical Science AND Bergen”. If you have publications which are not covered by this search, send the reference to elin.opheim@uib.no.

Landscape of somatic mutations in 560 breast cancer whole-genome sequences.
Nik-Zainal S, Davies H, Staaf J, Ramakrishna M, Glodzik D, Zou X, Martincorena I, Alexandrov LB, Martin S, Wedge DC, Van Loo P, Ju YS, Smid M, Brinkman AB, Morganella S, Aure MR, Lingjærde OC, Langerød A, Ringnér M, Ahn SM, Boyault S, Brock JE, Broeks A, Butler A, Desmedt C, Dirix L, Dronov S, Fatima A, Foekens JA, Gerstung M, Hooijer GK, Jang SJ, Jones DR, Kim HY, King TA, Krishnamurthy S, Lee HJ, Lee JY, Li Y, McLaren S, Menzies A, Mustonen V, O’Meara S, Pauporté I, Pivot X, Purdie CA, Raine K, Ramakrishnan K, Rodríguez-González FG, Romieu G, Sieuwerts AM, Simpson PT, Shepherd R, Stebbings L, Stefansson OA, Teague J, Tommasi S, Treilleux I, Van den Eynden GG, Vermeulen P, Vincent-Salomon A, Yates L, Caldas C, Veer LV, Tutt A, Knappskog S, Tan BK, Jonkers J, Borg Å, Ueno NT, Sotiriou C, Viari A, Futreal PA, Campbell PJ, Span PN, Van Laere S, Lakhani SR, Eyfjord JE, Thompson AM, Birney E, Stunnenberg HG, van de Vijver MJ, Martens JW, Børresen-Dale AL, Richardson AL, Kong G, Thomas G, Stratton MR.
Nature. 2016 May 2.

Five endometrial cancer risk loci identified through genome-wide association analysis.
Cheng TH, Thompson DJ, O’Mara TA, Painter JN, Glubb DM, Flach S, Lewis A, French JD, Freeman-Mills L, Church D, Gorman M, Martin L; National Study of Endometrial Cancer Genetics Group (NSECG), Hodgson S, Webb PM; Australian National Endometrial Cancer Study Group (ANECS), Attia J, Holliday EG, McEvoy M, Scott RJ, Henders AK, Martin NG, Montgomery GW, Nyholt DR, Ahmed S, Healey CS, Shah M, Dennis J, Fasching PA, Beckmann MW, Hein A, Ekici AB, Hall P, Czene K, Darabi H, Li J, Dörk T, Dürst M, Hillemanns P, Runnebaum I, Amant F, Schrauwen S, Zhao H, Lambrechts D, Depreeuw J, Dowdy SC, Goode EL, Fridley BL, Winham SJ, Njølstad TS, Salvesen HB, Trovik J, Werner HM, Ashton K, Otton G, Proietto T, Liu T, Mints M, Tham E; RENDOCAS; CHIBCHA Consortium, Li MJ, Yip SH, Wang J, Bolla MK, Michailidou K, Wang Q, Tyrer JP, Dunlop M, Houlston R, Palles C, Hopper JL; AOCS Group, Peto J, Swerdlow AJ, Burwinkel B, Brenner H, Meindl A, Brauch H, Lindblom A, Chang-Claude J, Couch FJ, Giles GG, Kristensen VN, Cox A, Cunningham JM, Pharoah PD, Dunning AM, Edwards SL, Easton DF, Tomlinson I, Spurdle AB.
Nat Genet. 2016 May 2.

Plasma ceramides predict cardiovascular death in patients with stable coronary artery disease and acute coronary syndromes beyond LDL-cholesterol.
Laaksonen R, Ekroos K, Sysi-Aho M, Hilvo M, Vihervaara T, Kauhanen D, Suoniemi M, Hurme R, März W, Scharnagl H, Stojakovic T, Vlachopoulou E, Lokki ML, Nieminen MS, Klingenberg R, Matter CM, Hornemann T, Jüni P, Rodondi N, Räber L, Windecker S, Gencer B, Pedersen ER, Tell GS, Nygård O, Mach F, Sinisalo J, Lüscher TF.
Eur Heart J. 2016 Apr 28.

Giant right ventricular outflow tract thrombus in hereditary spherocytosis: a case report.
Davidsen C, Larsen TH, Gerdts E, Lønnebakken MT.
Thromb J. 2016 Apr 26;14:9.

Elektive perioder i ny studieplan medisin

Jone Trovik, portrett til disputasSynes du at medisinerstudentene får (tilbud om) for lite undervisning i DITT interessefelt?
Da har du mulighet til å gjøre noe med det.

Det etableres valgfrie moduler kalt «elektive perioder» som tilbys studentene i løpet av fire uker hvert vårsemester for 3., 4., 5., og 6. studieår. En av disse skal være forbeholdt arbeid med fordypningsoppgaven (og takk til de av dere som er veileder for ulike fordypningsoppgaver!). De tre andre periodene skal det tilbys kurs med to til fire ukers varighet.

Kursopplegg må gjerne være tverrfaglig (utnytte ressurser på tvers av fagspesifikke grener) her er noen forslag, til inspirasjon:

«Livsstil som medisin»: ernæring, trening, ulike fagfelt mhp hva som kan/bør tilbys av livsstilssintervensjon på ulike nivå av helsetjenesten.

«Fremtidsmedisin» kan vi trekke linjer fremover; fra basalfag via klinikk til mulige scenario fremover? Fremtiden er nå!

Man kan også tenke praktisk:
«Hvordan kan studentene dyktiggjøres til å ha nybegynnerstilling» (evt. sommerjobb med midlertidig lisens) på min avdeling? Fokus på praktiske prosedyrer og fordypning i ett felt.

«Ultralyd» er en metode som de får lite praktisk erfaring med i studiet men som i økende grad benyttes av ikke-radiologer. Kan vi tverrfaglig bidra til slik opplæring?

«Forskningsmetodikk»; statistikk, epidemiologi, labmetodikk, forsøksdyrkurs? Kan man slik tenke å rekruttere fremtidige stipendiater?

Studentene har selv kommet med mange ulike ønsker (fra tropemedisin til høyfjellsmedisin, mindfullness til nevrobiologi), nå må vi på instituttene si hva vi tror de vil ha nytte av og hva vi kan bidra med. Første kursperiode blir vår 2018, men praktisk planlegging må begynne nå. Man må bl.a tenke på antall deltagere, hvilket årskull det er egnet for og om det evt. kan holdes på engelsk. Studieplankomiteen med ansvar for Elektive perioder ledes av professor Christian Vedeler og ønsker nå sterkt å motta forslag via dette skjemaet som sendes til Dina-Kristin Midtflø.

Vi håper alle forskningsgruppene ved K2 finner minst ett emne de ønsker å tilby!

Jone

HMS-hjørnet

Pipettekurs 13. mai i BB-bygget

Denne dagen vil vi få innføring i ulike teknikker, ergonomi, valg av pipetter samt tilpasninger av pipettespisser. I tillegg vil en ansatt fra VWRs pipetteservice i Oslo være tilstede og demonstrere rengjøring av pipetter.
Kurset vil bli holdt i Auditorium 2 (3C122F) BB-bygget.

Frist for påmelding er 9. mai. Påmelding og mer informasjon

Invitation to symposium in human genomics (UiB)

The H.C. Jacobæus Symposium 2016 on Genomics of Diabetes
Venue: Bikuben Conference Center, Haukeland University Hospital, Bergen
May 18: 14.00-16.30
May 19: 09.00-13.00

The symposium “Genomics of Diabetes – What´s Next?” is organized by KG Jebsen Center for Diabetes Research together with Novo Nordisk Foundation in memory of the Swedish professor H.C. Jacobæus. Les videre

Ny handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021): Innspill ønskes!

helsedirektoratet
Gi innspill til ny handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021)!

Regjeringen har startet arbeidet med å lage en ny nasjonal handlingsplan for bedre kosthold. Handlingsplanen skal inneholde konkrete tiltak for å fremme et sunt og variert kosthold i befolkningen. Barn, unge og eldre er de viktigste målgruppene.

For mer informasjon om handlingsplanen, se «Høie ber om innspill til ny handlingsplan for bedre kosthold» på regjeringens nettsider. Les videre

Invitasjon til åpningskonferansen for styrket samarbeid om forskning, innovasjon og utdanning

Bergen1Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen kommune, inviterer til Åpningskonferanse for styrket samarbeid om forskning, innovasjon og utdanning i helse og omsorgstjenestene 14. juni 2016 i «Egget», Studentsenteret, Universitetet i Bergen.

Målet med konferansen er å løfte frem, synliggjøre og styrke samarbeidet på forskning, innovasjon og utdanning og bidra til å skape felles møteplasser for fagmiljøene i Bergen kommune. Les videre

EFSA Traineeship Programme 2016 – Info session – Brussels, 25 May 2016

HomeWe would like to remind you about the 2016 Traineeship Programme’s info session that will take place in Brussels, on 25 May 2016.

The info session is intended for all interested parties from universities (e.g. researchers, staff members, members of alumni associations, students, etc.).

EFSA offers a unique opportunity to young university graduates to gain professional experience related to their field of specialisation in an organisation committed to ensuring that European food is safe. Les videre

Nye russiske “Megagrants”

Den russiske regjeringen har annonsert en ny runde med «Megagrants» der formålet er å styrke russisk forskning gjennom å tiltrekke seg ledende forskere fra hele verden til å arbeide en periode ved et russisk universitet eller forskningsinstitutt. Det gis en bevilgning på RUR 90 millioner (ca. 11,2 mill. NOK) over tre år med oppstart i 2017, med mulighet for forlengelse i ytterligere to år. Det stilles krav til sammensetningen av forskergruppen, herunder deltakelse av studenter; videre er det krav om fysisk tilstedeværelse i et omfang på minimum 120 dager per kalenderår. Les videre

The Christie Student Cancer Conference 24-25 September 2016

ChristieFor medical students interested in a career in cancer care, this conference will include expert professional speakers, oral & poster presentations, breakout sessions, careers panel, debating, a quiz and more.
Further information:
Visit: www.christie.nhs.uk/SoO
Register: http://student-cancer-conference.eventbrite.co.uk
Email: education.events@christie.nhs.uk
Call: 0161 918 7409 or Tweet @TheChristieSoO
Conference Flyer

K1/K2 seminarserie 2016

Vi har gleden av å invitere alle til neste K1/K2 seminar onsdag 4.mai!

Rolf Kristian Berge, Professor, Dept of Clinical Science (K2), The Lipid Research Group, skal holde seminaret:
“Bioactive fatty acids and peptides targeting obesity-related diseases and the role of hepatic mitochondrial function in combatting obesity.”

Tid: Onsdag , 4 mai, 14.15-15.00
Sted: Stort Auditorium, 3 etasje, Sentralblokken
Chair: Johan Fernø

Pizza serveres fra 14:05-14.15.
Alle er velkomne!

Se vedlegg for abstrakt.

Nye publikasjoner

Basert på siste ukes søk på “Department of Clinical Science AND Bergen”. Hvis du har publikasjoner som ikke favnes av dette søket, send referansen til elin.opheim@uib.no.

Cognitive decline in dementia with Lewy bodies: a 5-year prospective cohort study.
Rongve A, Soennesyn H, Skogseth R, Oesterhus R, Hortobágyi T, Ballard C, Auestad BH, Aarsland D.
BMJ Open. 2016 Feb 29;6(2):e010357.

Klinefelter’s syndrome (47,XXY) is in excess among men with Sjögren’s syndrome.
Harris VM, Sharma R, Cavett J, Kurien BT, Liu K, Koelsch KA, Rasmussen A, Radfar L, Lewis D, Stone DU, Kaufman CE, Li S, Segal B, Wallace DJ, Weisman MH, Venuturupalli S, Kelly JA, Alarcon-Riquelme ME, Pons-Estel B, Jonsson R, Lu X, Gottenberg JE, Anaya JM, Cunninghame-Graham DS, Huang AJ, Brennan MT, Hughes P, Alevizos I, Miceli-Richard C, Keystone EC, Bykerk VP, Hirschfield G, Xie G, Ng WF, Nordmark G, Bucher SM, Eriksson P, Omdal R, Rhodus NL, Rischmueller M, Rohrer M, Wahren-Herlenius M, Witte T, Mariette X, Lessard CJ, Harley JB, Sivils KL, Scofield RH.
Clin Immunol. 2016 Apr 21

Nanodiamond modified copolymer scaffolds affects tumour progression of early neoplastic oral keratinocytes.
Suliman S, Mustafa K, Krueger A, Steinmüller-Nethl D, Finne-Wistrand A, Osdal T, Hamza AO, Sun Y, Parajuli H, Waag T, Nickel J, Johannessen AC, McCormack E, Costea DE.
Biomaterials. 2016 Apr 6;95:11-21.

Freezing effects on the acute myeloid leukemia cell proteome and phosphoproteome revealed using optimal quantitative workflows.
Aasebø E, Mjaavatten O, Vaudel M, Farag Y, Selheim F, Berven F, Bruserud Ø, Hernandez-Valladares M.
J Proteomics. 2016 Apr 20.

Delirium as a Predictor of Physical and Cognitive Function in Individuals Aged 80 and Older After Transcatheter Aortic Valve Implantation or Surgical Aortic Valve Replacement.
Eide LS, Ranhoff AH, Fridlund B, Haaverstad R, Hufthammer KO, Kuiper KK, Nordrehaug JE, Norekvål TM; Delirium in Octogenarians Undergoing Cardiac Surgery or Intervention-CARDELIR Investigators.
J Am Geriatr Soc. 2016 Apr 23.

Lean Seafood Intake Reduces Postprandial C-peptide and Lactate Concentrations in Healthy Adults in a Randomized Controlled Trial with a Crossover Design.
Aadland EK, Graff IE, Lavigne C, Eng Ø, Paquette M, Holthe A, Mellgren G, Madsen L, Jacques H, Liaset B.
J Nutr. 2016 Apr 20.

Use of conditional centiles of middle cerebral artery pulsatility index and cerebroplacental ratio in the prediction of adverse perinatal outcomes.
Karlsen HO, Ebbing C, Rasmussen S, Kiserud T, Johnsen SL.
Acta Obstet Gynecol Scand. 2016 Apr 21.

Cohort Profile: Melbourne Atopy Cohort study (MACS).
Lowe AJ, Lodge CJ, Allen KJ, Abramson MJ, Matheson MC, Thomas PS, Barton CA, Bennett CM, Erbas B, Svanes C, Wjst M, Gómez Real F, Perret JL, Russell MA, Southey MC, Hopper JL, Gurrin LC, Axelrad CJ, Hill DJ, Dharmage SC.
Int J Epidemiol. 2016 Apr 20.

Exploring the relationship between childhood adversity and oral health: An anecdotal approach and integrative view.
Kirkengen AL, Lygre H.
Med Hypotheses. 2015 Aug;85(2):134-40.