Viktige endringer i Forskningsrådets søknadsbehandling

Banebrytende forskning (FRIPRO) mottar 1400–1600 søknader per år, og en reduksjon i antall søknader vil ha betydelig effekt på ressursbruk både i sektoren og Forskningsrådet.

Derfor innføres det nå to tiltak for FRIPRO:

  • Vi erstatter årlig søknadsfrist med løpende søknadsbehandling og ett års karenstid.
  • Vi innfører karantenetid for søknader som får karakterer under gitte grenser, slik at disse må vente ett eller to år til før de kan søke igjen. Karakterkravet for å unngå karantene vil være lavere for utlysningen Forskerprosjekt for unge talenter enn for utlysningen Forskerprosjekt for fornyelse (se detaljer i tabellen under).

I tillegg innføres flere andre mindre tiltak som også reduserer søknadsmengden og øker innvilgelsesprosenten i FRIPRO.

https://www.forskningsradet.no/nyheter/2023/viktige-endringer-i-forskningsradets-soknadsbehandling/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *