UTFORSK 2022

Programmet støtter etablering av varige samarbeidsrelasjoner mellom Norge og Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA. Overordnet mål for UTFORSK er å styrke høyere utdanning for en bærekraftig fremtid.

Utlysning 2022

  • Utlysningen åpner for 4 årige partnerskap. Prosjektperioden kan defineres mellom 1. november 2022 og 31. desember 2026.
  • Hvert prosjekt kan tildeles maksimalt 3 millioner NOK
  • I denne utlysningen er 27 millioner øremerket til prosjekter med hovedpartner i følgende land: Sør-Korea, Canada og Japan (9 millioner per land).
  • Egenfinansiering på minimum 20% av det totale prosjektbudsjettet er påkrevd.
  • Søknadsfristen er 20. april 2022 kl. 12.00 CET/CEST.

UTFORSK programmet støtter prosjekter som

  • Utvikler og gjennomfører felles utdanningsaktiviteter
  • Øker mobilitet av studenter, inkludert praksismobilitet
  • Bidrar til integrasjon mellom utdanning og forskning Styrker samarbeid med arbeidsliv

Søknadsstøtte

Viser til denne nettsiden om UTFORSK programmet hvor søkere finner informasjon, råd og ressurser som er relevante for å utarbeide konkurransedyktige søknader: https://www.uib.no/internasjonalt/146194/utforsk

Kontaktpersoner

For spørsmål om søknadsprosessen og utfyllende informasjon om utlysningen kan man kontakte HK-dir v/ Unni Mjelde Birkeland, (unni.birkeland@hkdir.no, 90595753), Synne Lysberg (synne.lysberg@hkdir.no, 92224238) eller Studieavdelingen v/ Adrian Kjær, adrian.kjar@uib.no, tlf. 55 58 91 51. Sistnevnte kan også bidra med individuell oppfølging av søkere og gjennomlesning av søknader. Ta kontakt for nærmere avtale dersom dette er ønskelig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *