Fulbrightstipend for norske statsborgere til USA 2021-22

Covid19 har naturligvis skapt problemer for årets  kull av norske Fulbrightstipendiater – som for alle andre – og vi har tillempet så godt vi kan innenfor rådende restriksjoner; noen har vært nødt til å trekke seg, noen reiser ut først i januar, og andre har valgt å utsette oppholdet til neste år.

Men nå håper vi på bedre tider, ser fremover,  og minner om søknadsfristen for Fulbrightstipend til USA for det akademiske året 2021-22: 1. oktober, 2020.

Ca. 40 stipender tilbys, i alle fagfelt på Master, PhD, post-doc og seniorforsker nivå. Stipendbeløpene er ikke fastsatt, men vil  variere fra NOK 50.000 til NOK 200.000.

Informasjon om Fulbrightstipender for norske studenter:

https://fulbright.no/stipend-for-nordmenn/studentstipend/

For studenter er minimum oppholdstid i USA ett akademisk år, med følgende unntak:

  • PhD-studenter (stipendiater) kan søke om stipend til opphold på minimum 4 måneder.
  • Som en prøveordning for 2021/22 kan studenter i et 5-årig lærerutdanningsprogram søke om stipend til opphold på minimum 4 måneder i USA. Dette forutsetter at de har en grad tilsvarende en bachelor innen sommeren før utreise, og at fagene som tas i USA er på graduate-nivå.

Informasjon om Fulbrightstipend for norske forskere:

https://fulbright.no/stipend-for-nordmenn/forskere/

1. oktober er også søknadsfrist for Fulbright Norway Distinguished Arctic Chair Award for 2021-22:
https://fulbright.no/stipend-for-nordmenn/forskere/arktis-stipend/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *