VALGKUNNGJØRING OG INVITASJON TIL Å FREMME KANDIDATFORSLAG

MEDLEMMER TIL FAKULTETSSTYRET GRUPPE B

Det skal velges 1 medlem (og minst 2 vara) til fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet i gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling). Valget er hjemlet i universitetets valgreglement.

Frist for forslag på medlemmer (gruppe B*) er satt til tirsdag 7. mai 2019. 

*) I gruppe B inngår bl.a. midlertidige stillinger i kategoriene stipendiater, postdoktorer og forskere.

Forslag må være hos valgstyrets sekretær, Gjert Bakkevold.
Det medisinske fakultet, Armauer Hansens Hus 4. etasje, rom 416, innen kl. 15.00 tirsdag 7. mai 2019.

Gruppe B er representert i fakultetsstyret slik:

Mer informasjon her. 

MEDLEMMER TIL INSTITUTTRÅDET VED KLINISK INSTITUTT 2 – GRUPPE B

Det skal velges medlemmer fra gruppe B til instituttrådet ved Klinisk institutt 2. Valget er hjemlet i universitetets valgreglement. Instituttrådet skal ha medlemmer valgt av og blant:

  • Gruppe A: Fast ansatte i undervisnings og forskerstilling (tilsatte instituttledere inkludert)
  • Gruppe B: Midlertidig ansatte i undervisnings og forskerstilling
  • Gruppe C: Teknisk og administrativt ansatte
  • Gruppe D: Studenter

Frist for forslag på medlemmer (gruppe B) er satt til tirsdag 23. april 2019

Forslag må være hos valgstyrets sekretær, Gjert Bakkevold, Det medisinske fakultet, Armauer Hansens hus, innen kl. 15.00 tirsdag 23. april 2019.

Instituttrådet skal ha følgende sammensetning:

Mer informasjon her. 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.