Kurs om Genteknologiloven starter 23.april

Arbeid med GMO (genmodifiserte organismer) er lovregulert gjennom GENTEKNOLOGILOVEN. Ved K2 arrangeres et kurs der dette lovverket blir gjennomgått; hvordan man søker om godkjenning av laboratorier, og hvordan man søker om godkjenning av prosjekter der GMO inngår. Videre vil arbeidsrutiner i laboratoriet og transport av GMO bli gjennomgått. Andre lands lovverk på dette området (EU, USA og Canada) vil også bli omtalt.

Kurset gir 3 studiepoeng, og vil passe for master- og PhD-studenter som vil arbeide med GMO enten i praksis eller administrativt (som departementer, helsedirektoratet, miljødirektoratet, VKM, Mattilsynet).

Kurset starter med noen forelesninger som dekker lovverket. Deretter vil det etter avtale med studentene bli arrangert kollokvier for diskusjoner om emnet. For godkjenning av kurset må studentene skrive en søknad (enten reell eller fiktiv) for godkjenning av enten laboratoriefasiliteter for å arbeide med GMO, eller godkjenning av et prosjekt der GMO inngår. Link til kurset: https://www.uib.no/emne/HUMGEN302

For påmelding kontakt:
Elin Heggernes 
Klinisk institutt 2
tlf: 55 97 27 63

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.