Masterprosjekt i farmasi 2019/2020

Senter for farmasi vil med dette oppfordre fagmiljø til å tilby masterprosjekt i farmasi som skal gjennomføres i perioden høst 2019 – vår 2020.

Dersom fagmiljøene har pågående eller planlagte forskningsprosjekter som kan være aktuelle for mastergradsstudenter i farmasi, ønsker vi at veileder utarbeider et kort sammendrag for aktuelle prosjekter og sender dette til post@farmasi.uib.no innen 14. desember 2018.

Sammendrag/ prosjektbeskrivelse skal inneholde:

  • Prosjektets/oppgavens tittel/arbeidstittel.
  • Navn på veileder(e) og veileder(e)s arbeidssted/hvor oppgaven skal utføres, kontaktinformasjon til veileder/kontaktperson. Alle studenter bør ha 2 veiledere, og skal ha minst en UiB-ansatt (intern) veileder.
  • Kort sammendrag av prosjektets problemstilling, målsetning for oppgaven og informasjon om hvilke forskningsmetoder som er aktuelle i prosjektet. Det skal framgå hvorfor oppgaven vurderes som aktuell for mastergradsstudenter i farmasi.
  • Eventuelt informasjon om hvilke studieretningsemner som er aktuelle i oppgaven.

Masteroppgaven:
Studentene på kull15 (20 stk.) på Integrert masterprogram i farmasi ved UiB skal undervisningsåret 2019/2020 gjennomføre en mastergradsoppgave tilsvarende 45 studiepoengs omfang og studieretningsemner på 15 studiepoeng.

Innleveringsdato for masteroppgaven for kull15 er 20. mai 2020.

Studentene skal ha valgt oppgave og inngått «Avtale for mastergradsoppgave i farmasi» om veiledning innen 1. april 2019.

Senter for farmasi planlegger et møte for masterstudentene fredag 15. februar 2019 hvor vi inviterer dere til å presentere deres masterprosjekt. Dagen avsluttes med Farmasøytisk Vinterfest.

Vi ber dere merke av datoen 15. februar 2019, vi vil komme tilbake med mer info om sted og program.

Kontaktperson for faglige spørsmål:
Svein Haavik, svein.haavik@uib.no, tlf. 55 9746 15 / 411 20 797.

Kontakt for administrative spørsmål:
Marte Nørve Årvik, marte.arvik@uib.no, tlf. 55 58 63 58

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *