Studentenes helse- og trivselsundersøkelse | SHoT2018

Til alle undervisere ved UiB,

Studentenes helse- trivselsundersøkelse (SHoT) sendes ut hvert fjerde år og kartlegger studentenes helse og trivsel under studieløpet. Her oppfordres studentene til å svare helt ærlig om åtte ulike tema knyttet til studenttilværelsen. Det stilles blant annet spørsmål om psykisk og fysisk helse. Undersøkelsen ble sendt ut til studentene via e-post 6. februar og er åpen fram til og med 20. mars.

Tall fra forrige SHoT-undersøkelse i 2014 viste at én av fem studenter sliter med alvorlige psykiske symptomplager, og at én av seks studenter er ensomme. Dette bidro til økt fokus på psykisk helse. I etterkant har det blitt ansatt flere psykologer, og helsetilbudet har blitt styrket.

SHoT2018 kan bli verdens største undersøkelse på temaet, men det avhenger av høy svarprosent. Målet er 69 prosent av 160 000 studenter. Her har du som foreleser ansvar ovenfor dine studenter. En høy deltakelse vil gi enda bedre oppfølging av studentene.

Vi oppfordrer deg derfor til å sette av tid i begynnelsen av forelesningene til å fortelle om undersøkelsen og viktigheten av den.

I Utdanningsutvalgets møte onsdag 21. januar ble en kortversjon av SHoT2018 presentert. Og mer informasjon er å finne på nettsiden Sammen Bergen.

Med vennlig hilsen
Britt-Karin Muri
assisterende HR-direktør
HR-avdelingen
Universitetet i Bergen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.