Stor internasjonal konferanse om utdanning i Bergen | 24.-27. oktober

En av de største internasjonale konferansene om undervisning og læring i høyere utdanning kommer til Bergen 24–27 oktober 2018. Dette er den årlige konferansen til The International Society for Scholarship in Teaching and Learning (ISSOTL), og den samler cirka 500 undervisere og forskere fra hele verden.

“Scholarship in Teaching and Learning” handler om å ha en vitenskapelig tilnærming til ‘hva som virker’ i undervisning og læring, og temaet for årets konferanse er “Toward a learning culture”. Det er altså de kollegiale og kulturelle aspektene ved læring og utdanning som vil stå i sentrum. Dette er noe som vil interessere mange på UiB og i Norge nettopp nå, i Kvalitetsmeldingens tid.

Her er det store muligheter for UiB-ansatte å delta, bli inspirert, dele erfaringer, møte andre undervisere eller forskere, og fremme alt det fantastiske vi gjør i Bergen ovenfor verden. Du kan bidra med presentasjon eller poster, delta i panel og arbeidsseminar, eller bare være deltager. Frist for å levere inn abstrakt er 1. april.

Les om Call for proposals her.

Og mer informasjon om ISSOTL18 finnes her.

Merk at UiB og noen av fakultetene hjelper til med konferanseavgiften. Informasjon om hvordan du kan søke om støtte kommer senere. Og det vil være mulig å få studentstipend.

Med vennlig hilsen
Vigdis Vandvik
Senterleder ved bioCEED (Senter for fremragende biologiutdanning)
BIO – Institutt for biovitenskap
Universitetet i Bergen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.