Ny organisering av K2

Per BakkePå tirsdag godkjente instituttrådet en ny organisering for K2.  Den gamle organiseringen av K2 har bygget på en akse for undervisning, med inndeling i 8 fagområder og en akse for forskning, med inndeling i 21 forskningsgrupper. Hensikten med denne inndelingen har vært at undervisningen skulle sidestilles med forskningen. De åtte fagområdelederne med ansvar for undervisning har utgjort den utvidete ledergruppen ved K2.

En ulempe med denne organiseringen er at det blir 8 + 21 grupper, til sammen 29 grupper som rapporter direkte til instituttledelsen. Kontrollspennet for instituttledelsen blir stort. I tillegg blir det et kunstig skille mellom forskning og undervisning med to separate akser. I realiteten er det forskerne som underviser.

Det har derfor vært ønskelig med en ny organisering av K2 med mindre kontrollspenn for ledelsen, og hvor forskning og undervisning sees under ett. En ny studieplan i medisin er på trappene med oppretting av semesterstyrer som har ansvar for undervisningen innen hvert semester. Det vil overlappe med funksjonen til dagens fagområdeledere.

I den nye organiseringen av K2 vil dagens fagområder legges ned. 7 av de 21 forskningsgruppelederne vil utgjøre den utvidete ledergruppen. Fordelen med den nye ordningen er at den er enklere, instituttledelsen får et mer håndterlig kontrollspenn og skille mellom undervisning og forskning reduseres.

Jeg vil benytte anledningen til å takke fagområdelederne for jobben de har gjort. Den nye organiseringen er ikke uttrykk for misnøye med deres innsats, men et resultat av erfaringer med denne modellen og ikke minst at det nå etableres semesterstyrer i den nye studieplanen for medisin.

Per

Én kommentar til “Ny organisering av K2

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *