Fysisk aktivitet for alle ansatte

UiB ønsker å stimulere til og tilrettelegge for fysisk aktivitet for alle ansatte, og fra høst 2015 er det mulig for ansatte å trene inntil 1 time per uke i arbeidstiden, etter spesifiserte premisser.

Trening i arbeidstiden er en frivillig ordning. Ansatte ved K2 som ønsker å benytte seg av denne ordningen, skal avklare deltakelse både med nærmeste arbeidsleder og linjeleder. Praktisk gjennomføring avtales med arbeidsleder. Henvendelse til linjeleder skal sendes på e-post til stabsansvarlig, Irene Hjelmaas, og skal inneholde en bekreftelse på at deltakelse er omforent med nærmeste arbeidsleder.

Tiden man bruker på trening i arbeidstiden skal inngå i den ordinære arbeidstiden, og det skal kommenteres i fleksitid-skjemaet den dagen man benytter seg av ordningen. Merk at transport fra/til jobb ikke regnes som trening i arbeidstiden.

Trening i arbeidstiden skal som hovedregel gjennomføres som en felles organisert aktivitet. SiB har satt opp 3 gratis treningstimer for ansatte. K2 går også i gang med et vertikalt alternativ til “K2 til K2”. Fra og med tirsdag 08. september, blir det felles mosjonstur innover Isdalen. Oppmøte tirsdager klokken 1500 på parkeringsplassen i åttende etasje. Vi oppfordrer alle som har muligheten, til å bli med på en tur i naturen for å bevege kroppen.

Se mer informasjon om ordningen generelt og premisser spesielt i HMS-portalen:
http://www.uib.no/poa/hms-portalen/74325/fysisk-aktivitet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *