Ukens leder

Attention!

All informasjon om hendelser, utlysning etc. relatert til “Horizon 2020” ,
vil primært formidles via K2 Nytt!

Vennligst hold dere oppdatert!

Fra nå av vil det som et fast element i K2 Nytt sendes ut relevant informasjon om Horizon 2020 under fanen “Spotlight Horizon 2020”.

Den første saken som er lagt inn her tar for seg generell informasjon om Horizon 2020.  Klikk her for å vite mer om dette (lenke til teksten i dokumentet “EU Horizon 2020 Spotlight1”.

EU Horizon

Hva er Horisont 2020, hvem kan søke og hva er støttet?

Horisont 2020 forener flere ulike programer og mekanismer. Enkelte forskere eller forskergrupper fra akademia, næringsliv og andre stakeholder-organisasjoner kan søke om støtte innen 3 kategorier (pillars): Fremragende forskning, Konkurransedyktig næringsliv og Store samfunnsutfordringer. Hvilken kategori og hvilket underprogram én velger er avhengig av prosjektets forskningsfokus og størrelsesorden, om det er anvendt- eller grunnforskning, eller om noen har lyst til å flytte til et annet land. Den vanligste prosjekttypen er et samarbeidsprosjekt (Collaborative Project, CP) mellom minst tre deltakere fra tre ulike EU medlemsland eller land som er assosiert med Horizon 2020 (som Norge). CPer støtter forskingsaktiviteter men også personalkostnader, reiser, materiale, administrasjonskostnader og formidling. Koordinasjons- og støtteaktiviteter (Co-ordination and Support Actions, CSAs) støtter ikke forskning i seg selv, men for eksempel tiltak til koordinasjon av forskningspolitikk mellom medlemsland innen et visst felt, og noen ganger også studier, konferanser og andre nettverksaktiviteter. Direkte kostnader som oppstår på et prosjekt blir 100% refundert. For noen prosjekttyper som f.eks. personlig stipend, blir støtten utbetalt som fastbeløp.

Les mer: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *